"Ik word enthousiast van het vertalen van juridisch technische vraagstukken naar werkbare oplossingen."

Nicolette Opdam

Partner / Advocaat

Nicolette Opdam

Nicolette Opdam

Financial services / Amsterdam

Achtergrond

Nicolette is partner en pensioen,- en financieel recht advocaat en verantwoordelijk voor de Praktijkgroep Pensions & Financial services.

Expertise

Haar ervaring ligt met name bij ondersteuning en advisering bij:

  • Het opzetten van verschillende financiële instellingen en/of het verkrijgen van ondersteuning bij vergunningen tot markt toetreding.
  • Governance-vraagstukken, voorkomen van (schijn van) belangenverstrengeling, beleid in implementatie daarvan inzake antiwitwaswetgeving, cliëntacceptatie, communicatie, marketingmaterialen, data privacy (GDPR/AVG), ect.
  • Het vaststellen van de risicobereidheid van financiële instellingen, SIRA’s en andersoortige beleidsvraagstukken gerelateerd aan naleving van toezichtsregelgeving en compliance.
  • Het adviseren over pensioentrajecten, medezeggenschapsvraagstukken, marktordeningsbepalingen en pensioenfondsspecifieke advisering, zoals de structurering van het Pensioenfonds en governance-vraagstukken.
  • Het voeren van juridische procedures zowel bestuursrechtelijk (veelal toezichtzaken AFM en DNB maar ook BPF-en) als civielrechtelijk of in arbitrage.

Nicolette houdt zich daarnaast bezig met het voorbereiden, screenen en pre-toetsen van besturen, directies, RvT en RvC leden betreffende Beleidsregel geschiktheid 2012. Nicolette is Compliance Officer voor verschillende financiële instellingen (compliance checks van de Code of Conduct, governance opzet, melding en afhandeling van incidenten en advisering over integriteit kwesties).

Nicolette heeft diverse publicaties op haar naam staan en is een veel gevraagd spreekster. Zij is medeauteur van ‘Tekst en Commentaar Pensioenen’.

Aanvullende informatie

Nicolette is sinds 1 september 2005 verbonden aan HVG Law. Haar aanpak kenmerkt zich door naast de juridische kant ook te zoeken naar pragmatische oplossingen voor cliënten en te kijken naar de financiële gevolgen van de toezichtsproblematiek. Daarnaast maakt zij deel uit van FSO: een internationale financiële serviceline van EY, die zich breed inzet ter ondersteuning van financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen, banken, trustkantoren en verzekeraars.Contact information

nicolette.opdam@hvglaw.nl +31 6 29 08 46 67