Opge­trok­ken wenk­brau­wen bij wij­zi­ging Beleids­re­gel Geschikt­heid 2012

Nicolette Opdam en Tamara Vlamings in Pensioen Magazine

Publicatie

In het tijd­schrift Pen­si­oen Maga­zi­ne (25e jaar­gang, juni/juli 2020, num­mer 6/7) gaan HVG Law advo­ca­ten Nicolette Opdam en Tamara Vlamings in op de wij­zi­ging van de Beleids­re­gel Geschikt­heid 2012, de imple­men­ta­tie van sleu­tel­func­ties en de gevol­gen daar­van voor de gover­nan­ce van pen­si­oen­fond­sen.

Lees meer