Finan­ci­al ser­vi­ces | Pen­si­ons

Een goede strategie is vereist om als pensioenfondsbestuurder de belangen van alle stakeholders te behartigen

Niet volgen, maar leiden

De pensioensector is continu aan verandering onderhevig. Dit maakt de regelgeving rondom pensioen complex, waardoor werkgevers, pensioenuitvoerders en medezeggenschapsorganen met diverse pensioen juridische vraagstukken kampen.

Wij kunnen u helpen met deze uiteenlopende vraagstukken over bijvoorbeeld de invulling van het pensioenbeleid, governance, verplichtstellingen en toezichteisen.

Onze dienstverlening

"Ik word enthousiast van het vertalen van juridisch technische vraagstukken naar werkbare oplossingen."

Nicolette Opdam

[email protected] +31 6 29 08 46 67