Pensions

Een goede strategie is vereist om als pensioenfondsbestuurder de belangen van alle stakeholders te behartigen

Niet volgen, maar leiden

De pensioensector is continu aan verandering onderhevig. Dit maakt de regelgeving rondom pensioen complex, waardoor werkgevers, pensioenuitvoerders en medezeggenschapsorganen met diverse pensioen juridische vraagstukken kampen.

Wij kunnen u helpen met deze uiteenlopende vraagstukken over bijvoorbeeld de invulling van het pensioenbeleid, governance, verplichtstellingen en toezichteisen.

Onze dienstverlening

Supervision by DNB, AFM, EIOPA

Advisering en ondersteuning bij toezichtskwesties

Mergers, liquidation and split-off of pension funds

Begeleiding bij het gehele juridische proces

Drafting and amending pension agreements and agreement of ...

Het recht op pensioen als arbeidsvoorwaarde

License application APF

Begeleiding bij vergunningaanvraag DNB

IORP II

Invoering sleutelfuncties binnen de bestuursstructuur van het ...

Governance

Verdere aanscherping wetgeving

"Ik word enthousiast van het vertalen van juridisch technische vraagstukken naar werkbare oplossingen."

Nicolette Opdam

nicolette.opdam@hvglaw.nl +31 88 407 04 28