Dut­ch pen­si­on reform

Een nieuw pensioenstelsel in Nederland

Onze dienstverlening nader toegelicht

Ambitieus plan en complexe transitie

Nederland staat aan de vooravond van een nieuw pensioenstelsel, waarbij alle tweede pijler pensioenregelingen worden gewijzigd. Dit is een ambitieus plan en een complexe transitie. Hierbij zal er de komende jaren veel op u afkomen.

Wij begeleiden, ondersteunen en adviseren u hier graag bij. Dit is mogelijk tijdens het hele proces, voor een gedeelte hiervan en uiteraard ook voor ad hoc vraagstukken. Onze ondersteuning als juridisch adviseur biedt u zekerheid en geeft comfort.

Bent u een pensioenuitvoerder of medezeggenschapsorgaan of uitvoeringsorganisatie?
Klik dan hier

Bent u een werkgever of ondernemingsraad?
Klik dan hier

Ervaring

Ons team is gespecialiseerd in pensioenrecht, governance, compliance en toezichthouderrecht. Wij helpen u graag bij de uiteenlopende uitdagingen waar u tijdens de transitie mee te maken krijgt.

Wij staan klaar voor alle betrokken partijen:

  • pensioenuitvoerders, zoals een ondernemings- of bedrijfstakpensioenfonds, algemeen pensioenfonds, verzekeraar en premiepensioeninstelling
  • pensioenuitvoeringsorganisaties
  • werkgevers
  • medezeggenschapsorganen, zoals de ondernemingsraad en het verantwoordings- en belanghebbendenorgaan

"Het thema evenwichtige belangenafweging zal een nog belangrijkere rol gaan spelen in het transitieproces."

Bianca van Tilburg

bianca.van.tilburg@hvglaw.nl +31 6 29 08 38 12