Rechts­ge­bie­den

Registraties in het rechtsgebiedenregister van de NOvA

Onze advo­ca­ten

De hier­naast genoem­de advo­ca­ten heb­ben zich op de vol­gen­de hoofd- (en sub) rechts­ge­bie­den in het rechts­ge­bie­den­re­gis­ter van de Neder­land­se orde van advo­ca­ten gere­gi­streerd.

Op grond van deze regi­stra­tie, voort­vloei­end uit de Ver­or­de­ning op de advo­ca­tuur, zijn zij ver­plicht elk kalen­der­jaar vol­gens de nor­men van de Neder­land­se orde van advo­ca­ten tien oplei­dings­pun­ten te beha­len op ieder gere­gi­streerd hoofd­rechts­ge­bied.

Naam advo­caat
Hoofdrechtsgebied(en)
Sub-rechtsgebied(en)
Goran Abdulla
 • Onder­ne­mings­recht
Jan Andringa
 • Onder­ne­mings­recht
Dennis Apperloo
 • Finan­ci­eel recht
 • Bank­recht
Joram van den Berg
 • Onder­ne­mings­recht
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
Thierry van den Bergh
 • Bur­ger­lijk pro­ces­recht
Laila Berrich
 • Arbeids­recht
 • Pen­si­oe­nen
Hendrik - Jan Bleijerveld
 • Onder­ne­mings­recht
Nicky ten Bokum
 • Arbeids­recht
 • Col­lec­tief ont­slag
 • Mede­zeg­gen­schap
Emilie Boot
 • Arbeids­recht
 • Col­lec­tief ont­slag
 • Inter­na­ti­o­naal arbeids­recht
 • Mede­zeg­gen­schap
Anne Bos
 • Vast­goed­recht
Marloes Claessens
 • Insol­ven­tie­recht
Ercan Çolak
 • Finan­ci­eel recht
Michiel D'haene
 • Insol­ven­tie­recht
 • Onder­ne­mings­recht
Pauline Dijksman
 • Onder­ne­mings­recht
Flo­ri­an Dor­land
 • Finan­ci­eel recht
 • Bank­recht
Matthijs Driedonks
 • Onder­ne­mings­recht
 • Agen­tuur en dis­tri­bu­tie
 • Beroeps­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen
George Driessen
 • Bur­ger­lijk pro­ces­recht
Niels Elferink
 • Insol­ven­tie­recht
 • Fail­lis­se­ment
 • Sur­se­an­ce van beta­ling
Dirk Engelen
 • Onder­ne­mings­recht
 • Agen­tuur en dis­tri­bu­tie
 • Fusies en over­na­mes
Lisa le Feber
 • Onder­ne­mings­recht
Jacqueline Feld
 • Onder­ne­mings­recht
Linda Fleer
 • Arbeids­recht
 • Ver­bin­te­nis­sen­recht
Maarten Groothuis
 • Onder­ne­mings­recht
Susan ten Haaf
 • Onder­ne­mings­recht
 • Fusies en over­na­mes
Wienke Havinga
 • Onder­ne­mings­recht
Davey Herfst
 • Arbeids­recht
 • Mede­zeg­gen­schap
Jasper Hoekstra
 • Arbeids­recht
Siem Huijbregts
 • Onder­ne­mings­recht
 • Fusies en over­na­mes
Wil­le­mijn Jans­ma
 • Arbeids­recht
Vera Janszen
 • Insol­ven­tie­recht
Saar­ah el Jaou­ha­ri
 • Onder­ne­mings­recht
 • Ven­noot­schap­pen
Nicole Kennis
 • Arbeids­recht
 • Col­lec­tief ont­slag
 • Mede­zeg­gen­schap
Bertus Kerkhoven
 • Onder­ne­mings­recht
Pauline Klom­pé
 • Onder­ne­mings­recht
 • Fusies en over­na­mes
Rutger Lambriex
 • Onder­ne­mings­recht
 • Ver­bin­te­nis­sen­recht
Sijmen de Lange
 • Onder­ne­mings­recht
Sander van Leeuwen
 • Vast­goed­recht
Pieter Leopold
 • Eco­no­misch orde­nings­recht
Freek Lugtigheid
 • Onder­ne­mings­recht
 • Ver­bin­te­nis­sen­recht
 • Agen­tuur en dis­tri­bu­tie
 • Beroeps­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen
Misha lutje Beerenbroek
 • Eco­no­misch orde­nings­recht
Ralph Mulder
 • Onder­ne­mings­recht
Vale­rie Nau­ta
 • Onder­ne­mings­recht
 • Ven­noot­schap­pen
Pieter Nieuwenhuizen
 • Bur­ger­lijk pro­ces­recht
 • Insol­ven­tie­recht
 • Arbi­tra­ge
 • Beslag- en exe­cu­tie­recht
 • Fail­lis­se­ment
 • Liti­ga­ti­on
 • Sur­se­an­ce van beta­ling
Wout Olieslagers
 • Infor­ma­tie­recht
 • Pri­va­cy recht
Nicolette Opdam
 • Finan­ci­eel recht
Huub van Osch
 • Arbeids­recht
 • Col­lec­tief ont­slag
 • Inter­na­ti­o­naal arbeids­recht
 • Mede­zeg­gen­schap
Jan Padberg
 • Insol­ven­tie­recht
 • Onder­ne­mings­recht
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fail­lis­se­ment
 • Fusies en over­na­mes
 • Sur­se­an­ce van beta­ling
 • Ven­noot­schap­pen
Lisa Peperkamp
 • Infor­ma­tie­recht
 • Pri­va­cy recht
Huub Pleijsier
 • Onder­ne­mings­recht
 • Arbi­tra­ge
Emanuel van Praag
 • Finan­ci­eel recht
Inge Renes
 • Arbeids­recht
 • Pen­si­oe­nen
Arnout Rodewijk
 • Onder­ne­mings­recht
Claudia van der Schoot
 • Bur­ger­lijk pro­ces­recht
Sander Simonetti
 • Onder­ne­mings­recht
Scarlett Snethlage
 • Onder­ne­mings­recht
 • Agen­tuur en dis­tri­bu­tie
 • Beroeps­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen
Esen Tekcan
 • Onder­ne­mings­recht
Joska Tempel
 • Onder­ne­mings­recht
Bianca van Tilburg
 • Finan­ci­eel recht
Martijn Udo de Haes
 • Onder­ne­mings­recht
 • Ven­noot­schap­pen
Thari van den Berg
 • Onder­ne­mings­recht
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen
Dou­we Veld­hoen
 • Onder­ne­mings­recht
 • Fusies en over­na­mes
Saskia Vermeer - de Jongh
 • Infor­ma­tie­recht
 • Pri­va­cy recht
Tamara Vlamings
 • Finan­ci­eel recht
Jeannet van Vleuten
 • Arbeids­recht
 • Col­lec­tief ont­slag
 • Mede­zeg­gen­schap
Mérien Voorboom
 • Infor­ma­tie­recht
 • Pri­va­cy recht
Kim van Wesel
 • Bur­ger­lijk pro­ces­recht
 • Onder­ne­mings­recht
Johan Westerhof
 • Insol­ven­tie­recht
 • Fail­lis­se­ment
 • Sur­se­an­ce van beta­ling
 • WSNP
Dennis Winkel
 • Onder­ne­mings­recht
Robin de Wit
 • Insol­ven­tie­recht
 • Onder­ne­mings­recht
 • Beroeps­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fail­lis­se­ment
 • Fusies en over­na­mes
 • Sur­se­an­ce van beta­ling
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen
Bart Wolters
 • Onder­ne­mings­recht
 • Agen­tuur en dis­tri­bu­tie
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen
Gijs van de Wouw
 • Onder­ne­mings­recht
Frank Zandee
 • Onder­ne­mings­recht
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen
Janine Zijlstra
 • Onder­ne­mings­recht
 • Fusies en over­na­mes