Rechtsgebieden

Registraties in het rechtsgebiedenregister van de NOvA

Onze advo­ca­ten

De hier­naast genoem­de advo­ca­ten heb­ben zich op de vol­gen­de hoofd- (en sub) rechts­ge­bie­den in het rechts­ge­bie­den­re­gis­ter van de Nederlandse orde van advo­ca­ten gere­gi­streerd.

Op grond van deze regi­stra­tie, voort­vloei­end uit de Verordening op de advo­ca­tuur, zijn zij ver­plicht elk kalen­der­jaar vol­gens de nor­men van de Nederlandse orde van advo­ca­ten tien oplei­dings­pun­ten te beha­len op ieder gere­gi­streerd hoofd­rechts­ge­bied.

Naam advo­caat
Hoofdrechtsgebied(en)
Sub-rechtsgebied(en)
Goran Abdulla
 • Ondernemingsrecht
Olivier Alberts
 • Vastgoedrecht
Jan Andringa
 • Ondernemingsrecht
Dennis Apperloo
 • Financieel recht
 • Bankrecht
Joram van den Berg
 • Ondernemingsrecht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fusies en over­na­mes
 • Vennootschappen
Hendrik - Jan Bleijerveld
 • Ondernemingsrecht
Danielle Blox
 • Burgerlijk pro­ces­recht
Emilie Boot
 • Arbeidsrecht
 • Collectief ont­slag
 • Internationaal arbeids­recht
 • Medezeggenschap
Anne Bos
 • Vastgoedrecht
Marloes Claessens
 • Insolventierecht
Michiel D'haene
 • Insolventierecht
 • Ondernemingsrecht
Pauline Dijksman
 • Ondernemingsrecht
Robin Doesema
 • Ondernemingsrecht
Matthijs Driedonks
 • Ondernemingsrecht
 • Agentuur en dis­tri­bu­tie
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fusies en over­na­mes
 • Vennootschappen
 • Verenigingen en stich­tin­gen
George Driessen
 • Burgerlijk pro­ces­recht
Niels Elferink
 • Insolventierecht
 • Faillissement
 • Surseance van beta­ling
Dirk Engelen
 • Ondernemingsrecht
 • Agentuur en dis­tri­bu­tie
 • Fusies en over­na­mes
Linda Fleer
 • Arbeidsrecht
 • Verbintenissenrecht
Susan ten Haaf
 • Ondernemingsrecht
 • Fusies en over­na­mes
Wienke Havinga
 • Ondernemingsrecht
Lisette Hesselink
 • Arbeidsrecht
 • Collectief ont­slag
 • Medezeggenschap
Karen Hilwerda
 • Tuchtrecht
Siem Huijbregts
 • Ondernemingsrecht
 • Fusies en over­na­mes
Mengfei Kainz
 • Ondernemingsrecht
Nicole Kennis
 • Arbeidsrecht
 • Collectief ont­slag
 • Medezeggenschap
Bertus Kerkhoven
 • Ondernemingsrecht
Joost van Ladesteijn
 • Arbeidsrecht
 • Collectief ont­slag
 • Internationaal arbeids­recht
 • Medezeggenschap
Rutger Lambriex
 • Ondernemingsrecht
 • Verbintenissenrecht
Sander van Leeuwen
 • Vastgoedrecht
Freek Lugtigheid
 • Ondernemingsrecht
 • Verbintenissenrecht
 • Agentuur en dis­tri­bu­tie
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fusies en over­na­mes
 • Vennootschappen
 • Verenigingen en stich­tin­gen
Misha lut­je Beerenbroek
 • Economisch orde­nings­recht
Inge van Marsbergen
 • Burgerlijk pro­ces­recht
Jan Meijerman
 • Ondernemingsrecht
 • Fusies en over­na­mes
Ralph Mulder
 • Ondernemingsrecht
Pieter Nieuwenhuizen
 • Burgerlijk pro­ces­recht
 • Insolventierecht
 • Arbitrage
 • Beslag- en exe­cu­tie­recht
 • Faillissement
 • Litigation
 • Surseance van beta­ling
Nicolette Opdam
 • Financieel recht
Huub van Osch
 • Arbeidsrecht
 • Collectief ont­slag
 • Internationaal arbeids­recht
 • Medezeggenschap
Jan Padberg
 • Insolventierecht
 • Ondernemingsrecht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Faillissement
 • Fusies en over­na­mes
 • Surseance van beta­ling
 • Vennootschappen
Huub Pleijsier
 • Ondernemingsrecht
 • Arbitrage
Emanuel van Praag
 • Financieel recht
Pieter van Rijsbergen
 • Financieel recht
Arnout Rodewijk
 • Ondernemingsrecht
Patrick Schipper
 • Vastgoedrecht
 • Bouwrecht
Tara Scholma
 • Financieel recht
Sander Simonetti
 • Ondernemingsrecht
Scarlett Snethlage
 • Ondernemingsrecht
 • Agentuur en dis­tri­bu­tie
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fusies en over­na­mes
 • Vennootschappen
 • Verenigingen en stich­tin­gen
Nicky ten Bokum
 • Arbeidsrecht
 • Collectief ont­slag
 • Medezeggenschap
Bianca van Tilburg
 • Financieel recht
 • ICT-recht
 • Privacy recht
Martijn Udo de Haes
 • Ondernemingsrecht
 • Vennootschappen
Thari van den Berg
 • Ondernemingsrecht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fusies en over­na­mes
 • Vennootschappen
 • Verenigingen en stich­tin­gen
Saskia Vermeer - de Jongh
 • ICT-recht
 • Privacy recht
Arthur Vervoort
 • Ondernemingsrecht
 • Verbintenissenrecht
 • Agentuur en dis­tri­bu­tie
 • Fusies en over­na­mes
 • Vennootschappen
Tamara Vlamings
 • Financieel recht
Jeannet van Vleuten
 • Arbeidsrecht
 • Collectief ont­slag
 • Medezeggenschap
Johan Westerhof
 • Insolventierecht
 • Faillissement
 • Surseance van beta­ling
 • WSNP
Ilona Willemars
 • Ondernemingsrecht
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Vennootschappen
Caspar van der Winden
 • Ondernemingsrecht
 • Agentuur en dis­tri­bu­tie
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fusies en over­na­mes
 • Vennootschappen
 • Verenigingen en stich­tin­gen
Dennis Winkel
 • Ondernemingsrecht
Robin de Wit
 • Insolventierecht
 • Ondernemingsrecht
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Faillissement
 • Fusies en over­na­mes
 • Surseance van beta­ling
 • Vennootschappen
 • Verenigingen en stich­tin­gen
Bart Wolters
 • Ondernemingsrecht
 • Agentuur en dis­tri­bu­tie
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fusies en over­na­mes
 • Vennootschappen
 • Verenigingen en stich­tin­gen
Gijs van de Wouw
 • Ondernemingsrecht
Frank Zandee
 • Ondernemingsrecht
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fusies en over­na­mes
 • Vennootschappen
 • Verenigingen en stich­tin­gen