Rechts­ge­bie­den

Registraties in het rechtsgebiedenregister van de NOvA

Onze advo­ca­ten

De hier­naast genoem­de advo­ca­ten heb­ben zich op de vol­gen­de hoofd- (en sub) rechts­ge­bie­den in het rechts­ge­bie­den­re­gis­ter van de Neder­land­se orde van advo­ca­ten gere­gi­streerd.

Op grond van deze regi­stra­tie, voort­vloei­end uit de Ver­or­de­ning op de advo­ca­tuur, zijn zij ver­plicht elk kalen­der­jaar vol­gens de nor­men van de Neder­land­se orde van advo­ca­ten tien oplei­dings­pun­ten te beha­len op ieder gere­gi­streerd hoofd­rechts­ge­bied.

Naam advo­caat
Hoofdrechtsgebied(en)
Sub-rechtsgebied(en)
Goran Abdulla
 • Onder­ne­mings­recht
Raz Ahmad
 • Onder­ne­mings­recht
 • Liti­ga­ti­on
Jan Andringa
 • Onder­ne­mings­recht
Joram van den Berg
 • Onder­ne­mings­recht
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
Laila Berrich
 • Arbeids­recht
 • Pen­si­oe­nen
Hendrik - Jan Bleijerveld
 • Onder­ne­mings­recht
Nicky ten Bokum
 • Arbeids­recht
 • Col­lec­tief ont­slag
 • Mede­zeg­gen­schap
Emilie Boot
 • Arbeids­recht
 • Col­lec­tief ont­slag
 • Inter­na­ti­o­naal arbeids­recht
 • Mede­zeg­gen­schap
Michiel D'haene
 • Insol­ven­tie­recht
 • Onder­ne­mings­recht
Leila de Haan
 • Onder­ne­mings­recht
Elsbeth Deijs
 • Arbeids­recht
Pauline Dijksman
 • Onder­ne­mings­recht
Shi­ni­chi Dou­ma
 • Onder­ne­mings­recht
 • Ven­noot­schap­pen
Marc den Dubbelden
 • Onder­ne­mings­recht
Niels Elferink
 • Insol­ven­tie­recht
 • Fail­lis­se­ment
 • Sur­se­an­ce van beta­ling
Joost Els­en­burg
 • Finan­ci­eel recht
 • Bank­recht
Lisa le Feber
 • Onder­ne­mings­recht
Jacqueline Feld
 • Onder­ne­mings­recht
Thé­rè­se Fraai
 • Huur­recht
 • Bedrijfs­ruim­te
Dennis de Goede
 • Insol­ven­tie­recht
Susan ten Haaf
 • Onder­ne­mings­recht
 • Fusies en over­na­mes
Wienke Havinga
 • Onder­ne­mings­recht
Jasper Hoekstra
 • Arbeids­recht
Maxime Hoes
 • Onder­ne­mings­recht
Amy van Hooijdonk
 • Insol­ven­tie­recht
 • Onder­ne­mings­recht
Siem Huijbregts
 • Onder­ne­mings­recht
 • Fusies en over­na­mes
Wou­ter Jans
 • Eco­no­misch orde­nings­recht
 • Mede­din­gings­recht
Vera Janszen
 • Insol­ven­tie­recht
Gigi Kamphuis
 • Infor­ma­tie­recht
Nicole Kennis
 • Arbeids­recht
 • Col­lec­tief ont­slag
 • Mede­zeg­gen­schap
Bertus Kerkhoven
 • Onder­ne­mings­recht
Chag­gai Kon
 • Onder­ne­mings­recht
 • Fusies en over­na­mes
Mayk Koria
 • Insol­ven­tie­recht
 • Onder­ne­mings­recht
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fail­lis­se­ment
 • Fusies en over­na­mes
 • Sur­se­an­ce van beta­ling
 • Ven­noot­schap­pen
Shanna Kouzeh
 • Onder­ne­mings­recht
Daniëlle Kronenburg
 • Onder­ne­mings­recht
Rutger Lambriex
 • Onder­ne­mings­recht
 • Ver­bin­te­nis­sen­recht
Sijmen de Lange
 • Onder­ne­mings­recht
Sander van Leeuwen
 • Vast­goed­recht
Freek Lugtigheid
 • Onder­ne­mings­recht
 • Ver­bin­te­nis­sen­recht
 • Agen­tuur en dis­tri­bu­tie
 • Beroeps­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen
Misha lutje Beerenbroek
 • Eco­no­misch orde­nings­recht
Rutger Mandos
 • Onder­ne­mings­recht
Pieter van Muijen
 • Onder­ne­mings­recht
Ralph Mulder
 • Onder­ne­mings­recht
Vale­rie Nau­ta
 • Onder­ne­mings­recht
 • Ven­noot­schap­pen
Niels Niggelie
 • Onder­ne­mings­recht
Wout Olieslagers
 • Infor­ma­tie­recht
 • Pri­va­cy recht
Nicolette Opdam | In Memo­ri­am
 • Finan­ci­eel recht
Huub van Osch
 • Arbeids­recht
 • Col­lec­tief ont­slag
 • Inter­na­ti­o­naal arbeids­recht
 • Mede­zeg­gen­schap
Jan Padberg
 • Insol­ven­tie­recht
 • Onder­ne­mings­recht
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fail­lis­se­ment
 • Fusies en over­na­mes
 • Sur­se­an­ce van beta­ling
 • Ven­noot­schap­pen
Huub Pleijsier
 • Onder­ne­mings­recht
 • Arbi­tra­ge
Olivia van Rikxoort
 • Intel­lec­tu­eel eigen­doms­recht
Arnout Rodewijk
 • Onder­ne­mings­recht
Wil­le­mijn Schreu­der
 • Vast­goed­recht
Robin Smit-Doesema
 • Onder­ne­mings­recht
Scarlett Snethlage
 • Onder­ne­mings­recht
 • Agen­tuur en dis­tri­bu­tie
 • Beroeps­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen
Joska Tempel
 • Onder­ne­mings­recht
Martijn Udo de Haes
 • Onder­ne­mings­recht
 • Ven­noot­schap­pen
Saskia van der Lugt
 • Huur­recht
Saskia Vermeer - de Jongh
 • Infor­ma­tie­recht
 • Pri­va­cy recht
Jeannet van Vleuten
 • Arbeids­recht
 • Col­lec­tief ont­slag
 • Mede­zeg­gen­schap
Mérien Voorboom
 • Infor­ma­tie­recht
 • Pri­va­cy recht
Johan Westerhof
 • Insol­ven­tie­recht
 • Fail­lis­se­ment
 • Sur­se­an­ce van beta­ling
 • WSNP
Robin de Wit
 • Insol­ven­tie­recht
 • Onder­ne­mings­recht
 • Beroeps­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fail­lis­se­ment
 • Fusies en over­na­mes
 • Sur­se­an­ce van beta­ling
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen
Bart Wolters
 • Onder­ne­mings­recht
 • Agen­tuur en dis­tri­bu­tie
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen
Gijs van de Wouw
 • Onder­ne­mings­recht
Zohra Zahir
 • Onder­ne­mings­recht
 • Fusies en over­na­mes
Frank Zandee
 • Onder­ne­mings­recht
 • Bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid
 • Fusies en over­na­mes
 • Ven­noot­schap­pen
 • Ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen