License appli­ca­ti­on APF

Begeleiding bij vergunningaanvraag DNB

Onze dienstverlening nader toegelicht

APF

Op 1 januari 2016 is in Nederland een nieuwe pensioenuitvoerder geïntroduceerd: het Algemeen Pensioenfonds, ook wel “APF” genoemd. Niet alleen bestaande pensioenfondsen, maar ook werkgevers, verzekeraars, uitvoeringsorganen of vermogensbeheerders kunnen een APF opzetten.

In het bijzonder voor kleine (kwetsbare) bedrijfspensioenfondsen is aanmelding bij het APF als nieuwe pensioenuitvoerder een goede optie. Onze juristen zijn zeer ervaren in de beoordeling van de keuze voor het opzetten van uw eigen APF of het aanmelden bij een bestaand APF.

Daarnaast kunnen wij u bijstaan bij het aanvragen van de APF-vergunning bij de DNB. Recent hebben wij onder meer een APF, pensioenfondsen en PPI’s opgezet en assistentie verleend bij het aanvragen van een APF-vergunning.

"Lijstjes afvinken is onvoldoende om aan aan wet- en regelgeving te voldoen."

Pieter van Rijsbergen

pieter.van.rijsbergen@hvglaw.nl +31 88 407 04 90