IORP II

Invoering sleutelfuncties binnen de bestuursstructuur van het pensioenfonds

Onze dienstverlening nader toegelicht

Implementatie IORP II Richtlijn

Met ingang van 13 januari 2019 is de IORP II Richtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Deze richtlijn stelt onder meer aanvullende eisen aan pensioenfondsen met betrekking tot bestuur en informatievoorziening.

Een van de wijzigingen van IORP II die de meeste gevolgen heeft voor Nederlandse pensioenfondsen is de eis dat drie sleutelfuncties moeten worden opgenomen binnen de bestuursstructuur van het fonds: de risicobeheerfunctie, de interne auditfunctie en de actuariële functie.

Wij hebben verschillende pensioenfondsen geadviseerd over de invoering van sleutelfuncties. Voorts staan wij houders van een sleutelfunctie bij allerlei aspecten.

Binnen ons team beschikken wij over de deskundigheid en ervaring om te assisteren bij en te adviseren over de opname van deze sleutelfuncties binnen uw pensioenfonds.

“Ik maak en houd het graag werkbaar.”

Bianca van Tilburg

bianca.van.tilburg@hvglaw.nl +31 88 407 04 31