Mer­gers, liqui­da­ti­on and split-off of pen­si­on funds

Begeleiding bij het gehele juridische proces

Onze dienstverlening nader toegelicht

Bijstaan van pensioenfondsen

De fusie en/of vereffening van een pensioenfonds vereist actieve planning, breed overleg (onder meer met de Nederlandse toezichthouder), het vinden van het juiste evenwicht tussen de belangen van alle belanghebbenden en een risicobeoordeling.

Hierbij moeten ook fiscale aspecten worden meegewogen, gezien de omvang van deze risico’s.

Wij hebben veel ervaring met het bijstaan van pensioenfondsen bij het hele proces van een fusie of vereffening.

“Ik maak en houd het graag werkbaar.”