Governance

Verdere aanscherping wetgeving

Onze dienstverlening nader toegelicht

Beoordelen en doorvoeren van een (nieuw) bestuursmodel

Het bestuur en de rollen en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de interne toezichts- en vertegenwoordigingsorganen van pensioenfondsen zijn al jaren belangrijke onderwerpen voor pensioenfondsen.

De regels voor pensioenfondsbestuur zijn met ingang van 1 juli 2014 via de Wet versterking bestuur pensioenfondsen verder aangescherpt. Met deze wet zijn vijf nieuwe bestuursmodellen geïntroduceerd.

Wij kunnen u adviseren over deze bestuursmodellen en pensioenfondsen bijstaan met het beoordelen en doorvoeren van een (nieuw) bestuursmodel. Recent hebben wij verschillende trainings- en opleidingssessies aangeboden over bestuur en bestuursmodellen.

"Ik word enthousiast van het vertalen van juridisch technische vraagstukken naar werkbare oplossingen."

Nicolette Opdam

nicolette.opdam@hvglaw.nl +31 88 407 04 28