Compliance

Compliance omvat meer dan slechts de naleving van wet- en regelgeving

Niet volgen, maar leiden

Compliance betekent letterlijk onderwerpen, inschikken of volgen.

In de praktijk houdt compliance in het naleven van wet- en regelgeving en het werken volgens normen en regels die de organisatie zelf heeft vastgesteld. Uitgangspunt voor compliance is daarmee menselijk gedrag.

Het is daarom zaak om compliance als een continu en samenhangend proces in te richten, zodanig dat beleid past bij de gehele organisatie en daar onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt.

Wij kunnen u helpen met de implementatie van een compliance cultuur die past bij uw organisatie.

Onze dienstverlening

Incidents handling and reporting

Adequaat en tijdig handelen is geboden bij incidenten

Risk strategy and risk framework

Risicobereidheid is de basis voor het risicobeleid

Integrity issues

Adequaat en tijdig handelen is geboden bij incidenten

Fitness and propriety testing (preparing)

Het toetsingsproces levert een belangrijke bijdrage aan soliditeit en ...

Compliance reporting

Eenduidige rapportage-lijnen die zijn ingesteld op de specifieke ...

Transaction Monitoring

Tijdig en adequaat signaleren van financieel-economische criminaliteit

Data protection (GDPR)

Digitale vrijheid stopt waar dat van gebruikers begint

Systematic Integrity Risk Analysis (SIRA)

Meer waar dat moet, minder waar dat kan

Setting-up compliance framework

Basis voor een adequate en onafhankelijke compliance functie

Acting as compliance officer

Monitoren op naleving van (wettelijke) regels en ad hoc compliance advies

"Ik maak en houd het graag werkbaar."

Bianca van Tilburg

bianca.van.tilburg@hvglaw.nl +31 88 407 04 31