Finan­ci­al ser­vi­ces | Com­pli­an­ce

Compliance omvat meer dan slechts de naleving van wet- en regelgeving

Niet volgen, maar leiden

Compliance betekent letterlijk onderwerpen, inschikken of volgen.

In de praktijk houdt compliance in het naleven van wet- en regelgeving en het werken volgens normen en regels die de organisatie zelf heeft vastgesteld. Uitgangspunt voor compliance is daarmee menselijk gedrag.

Het is daarom zaak om compliance als een continu en samenhangend proces in te richten, zodanig dat beleid past bij de gehele organisatie en daar onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt.

Wij kunnen u helpen met de implementatie van een compliance cultuur die past bij uw organisatie.

Onze dienstverlening

"Ik maak en houd het graag werkbaar."