Inte­gri­ty issues

Adequaat en tijdig handelen is geboden bij incidenten

Onze dienstverlening nader toegelicht

Integriteitsvraagstukken

Een aantal financiële instellingen zijn passief dan wel actief betrokken geweest bij schandalen waarbij integriteit op de een of andere manier een rol speelde (zoals omkoping en/of belangenverstrengeling). Wij kunnen financiële instellingen bijstaan bij het onderzoeken en afhandelen van incidenten en schandalen. Daarnaast adviseren wij over toereikende procedures en maatregelen om risico’s zoals omkoping en belangenverstrengeling actief te beheersen. Het opzetten van de juiste cultuur maakt daarvan deel uit.

Een aantal recente voorbeelden van onze dienstverlening:

  • Het onderzoeken en behandelen van (integriteits)incidenten
  • Het aanbieden van trainings- en bewustheidssessies met betrekking tot integriteit, met inbegrip van cultuur en gedrag

"Ik word enthousiast van het vertalen van juridisch technische vraagstukken naar werkbare oplossingen."

Pri­vé: Nicolette Opdam | In Memo­ri­am

[email protected] +31 6 29 08 46 67