Trans­ac­ti­on Moni­to­ring

Tijdig en adequaat signaleren van financieel-economische criminaliteit

Onze dienstverlening nader toegelicht

Transactie monitoring

Toezicht op transacties is de belangrijkste manier voor financiële instellingen om praktijken van witwassen en financiering van terrorisme te signaleren. Financiële instellingen zijn verplicht voldoende toezicht uit te oefenen op transacties.

Ons team is zeer ervaren in het opstellen van beleidsregels en procedures op het gebied van transactietoezicht, alsmede het invoeren van beleidsregels en procedures binnen financiële instellingen.

”Een holistische kijk en risicobereid zijn essentieel voor een succesvolle implementatie van veranderingen.”

Dennis Apperloo

dennis.apperloo@hvglaw.nl +31 6 21 25 18 38