Acting as com­pli­an­ce offi­cer

Monitoren op naleving van (wettelijke) regels en ad hoc compliance advies

Onze dienstverlening nader toegelicht

Optreden als Compliance Officer

Naleving, of compliance, houdt in dat financiële instellingen ervoor zorgen dat hun organisatie functioneert in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De integriteit van alle betrokkenen bij de organisatie is in dit verband een belangrijke voorwaarde.

Financiële instellingen zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van naleving en integriteit en de uitvoering daarvan binnen de organisatie.

 

Controleren

Als compliancefunctionaris controleren wij de organisaties om te zien of ze voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Een aantal recente voorbeelden van onze dienstverlening:

  • Controle op naleving van de compliancebeleidsregels, in het bijzonder de Gedragscode
  • Het aanbieden van bewustheidssessies op het gebied van naleving en integriteit
  • Advies inzake compliancekwesties

"Ik maak en houd het graag werkbaar."