Fit­ness and prop­ri­e­ty tes­ting (pre­pa­ring)

Het toetsingsproces levert een belangrijke bijdrage aan soliditeit en integriteit van financiële instellingen

Onze dienstverlening nader toegelicht

Betrouwbaarheids- en geschiktheidstoetsing

In de financiële sector, de woningcorporatiesector en andere sectoren beoordelen Nederlandse toezichthouders of zittende en toekomstige leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen geschikt zijn voor de vervulling van hun functie en of hun correctheid boven elke twijfel is verheven.

De kennis, de vaardigheden en het professioneel gedrag van de kandidaat worden beoordeeld binnen het kader van de beoogde functie bij de financiële instelling. Deze beoordelingen vereisen een grondige voorbereiding van de kandidaat.

Onze team heeft een uitgebreide ervaring met het coachen van kandidaten en in het assisteren bij het voorbereiden van beoordelingen en herbeoordelingen door Nederlandse toezichthouders.

”Een holistische kijk en risicobereid zijn essentieel voor een succesvolle implementatie van veranderingen.”

Dennis Apperloo

dennis.apperloo@hvglaw.nl +31 6 21 25 18 38