Sys­te­ma­tic Inte­gri­ty Risk Ana­ly­sis (SIRA)

Meer waar dat moet, minder waar dat kan

Onze dienstverlening nader toegelicht

Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA)

Financiële instellingen en pensioenfondsen zijn verplicht integriteitsrisico’s die van belang zijn voor hun onderneming, zoals risico’s van witwassen, corruptie en financiering van terrorisme, vast te stellen en te analyseren. De tool die wordt gebruikt voor die vaststelling en analyse is een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA).

Ervaring

Ons team heeft uitgebreide ervaring met het assisteren van partijen bij het opzetten van een SIRA voor banken, trustkantoren en pensioenfondsen. Een aantal recente voorbeelden van onze dienstverlening:

  • Het beoordelen van bestaande SIRA’s
  • Het deelnemen aan workshops voor het analyseren van de integriteitsrisico’s van instellingen
  • Het aanbieden van training over de functie van de SIRA

"Ik maak en houd het graag werkbaar."

Bianca van Tilburg

bianca.van.tilburg@hvglaw.nl +31 6 29 08 38 12