Com­pli­an­ce repor­ting

Eenduidige rapportage-lijnen die zijn ingesteld op de specifieke financiële instelling

Onze dienstverlening nader toegelicht

Compliance rapportage

In het compliance team van HVG Law zijn wij zeer ervaren in het bijstaan van financiële instellingen in verband met verplichtingen op het gebied van nalevingsrapportage, alsmede het optreden als compliancefunctionaris voor pensioenfondsen.

Onze team heeft diepgaande ervaring met het opstellen van beleidsregels en procedures op het gebied van compliance voor verschillende financiële instellingen. Recent hebben wij onder meer een compliancekader opgesteld en ingevoerd voor een groot pensioenfonds.

"Ik maak en houd het graag werkbaar."