Inci­dents hand­ling and repor­ting

Adequaat en tijdig handelen is geboden bij incidenten

Onze dienstverlening nader toegelicht

Behandeling en rapportage van incidenten

Incidenten die zich voordoen binnen een pensioenfonds of binnen een onderaannemer van het pensioenfonds moeten worden gemeld bij De Nederlandsche Bank) en in geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Pensioenfondsen zijn verplicht om een beleid te hanteren met betrekking tot de procedures en maatregelen voor het afhandelen en melden van dergelijke incidenten. Wij zijn zeer ervaren in het opstellen van incidentbeleidsregels, het assisteren bij het onderzoeken van incidenten, het afhandelen en melden van incidenten en bij de communicatie met toezichthouders.

"Ik word enthousiast van het vertalen van juridisch technische vraagstukken naar werkbare oplossingen."

Nicolette Opdam

nicolette.opdam@hvglaw.nl +31 6 29 08 46 67