DNB maakt eerste resultaten onderzoek terrorismefinanciering bekend

Voldoet uw transactiemonitoringsproces aan de eisen?

News

DNB heeft in haar nieuwsbrief Banken (september 2018) de eerste resultaten van haar onderzoek naar terrorismefinanciering bekend gemaakt.

DNB concludeert dat het transactiemonitoringsproces nog in belangrijke mate kan worden verbeterd. In het algemeen constateert DNB dat de onderzochte instellingen:

  • niet altijd adequaat onderzoek verrichten bij de acceptatie van een cliënt, waardoor een goede risicoanalyse van de cliënt ontbreekt;
  • te weinig (of te laat) de vraag stellen of het gebruik van de dienstverlening voldoet aan de verwachting die de instelling bij acceptatie had van de cliënt;
  • niet altijd de hen ter beschikking staande transactiemonitoringssystemen ten volle benutten;
  • te weinig (deskundige) capaciteit hebben bij de alertafhandeling; en
  • te weinig gebruikmaken van de (extern en intern) beschikbare data bij hun cliëntenonderzoek.

Wat betekent dit voor u?
Hoewel de (voorlopige) uitkomsten van dit onderzoek zien op een beperkte steekproef (bestaande uit vier banken, twee betaalinstellingen en twee geldtransactiekantoren), doet u er verstandig aan uw transactiemonitoringsbeleid (opgesteld op basis van de systematische integriteitsrisicoanalyse) tegen het licht te houden en om te evalueren of bovenstaande tekortkomingen niet ook op uw instelling van toepassing zijn. Wij adviseren u hierbij om uitgebreid kennis te nemen van de beschikbare DNB-handvatten op dit gebied.

Hoe kan HVG Law u helpen?
De advocaten van HVG Law adviseren doorlopend onder toezicht staande instellingen over het implementeren van de Wwft-vereisten en hebben naast uitgebreide wetskennis, veel ervaring met de praktische wijze waarop transactiemonitoring ingericht moet worden.

Meer over dit onderwerp:
DNB maant instellingen tot spoed bij implementeren van gewijzigde Wwft.
Gewijzigde wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van kracht.

 

"Ik word enthousiast van het vertalen van juridisch technische vraagstukken naar werkbare oplossingen."

Nicolette Opdam

nicolette.opdam@hvglaw.nl +31 88 407 04 28