DNB maant instellingen tot spoed bij implementeren van gewijzigde Wwft

News

De Nederlandsche Bank (“DNB”) heeft – door middel van een nieuwsbericht – laten weten dat zij verwacht dat banken hun systemen en procedures zo snel mogelijk aanpassen om te voldoen aan de wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen financieren van terrorisme (“Wwft”).

Wat verwacht DNB van u?
De recente wijziging van de Wwft behelst onder andere dat het cliëntonderzoek (Client Due Diligence) aan meer stringente eisen is onderworpen. Ook zijn de definities van ‘Ultimate Beneficial Owners’ (UBO) en ‘Politically Exposed Persons’ (PEP) gewijzigd. Als gevolg hiervan zullen instellingen die onder de reikwijdte van de Wwft vallen het beleid op het gebied van het verplichte CDD-onderzoek moeten herzien. Dit geldt niet alleen voor nieuw te accepteren klanten, maar ook voor de periodieke review op reeds bestaande klantendossiers.

DNB werkt momenteel aan nieuwe Leidraad Wwft en Sanctiewet en verwacht deze eind dit jaar te publiceren.

Hoe kunnen wij u helpen?
DNB wijst instellingen er expliciet op dat zij in de komende periode de nadruk op de benodigde aanpassingen van het interne beleid en van de procedures zal leggen bij het uitvoeren van haar toezichtstaken. De sectie financieel recht van HVG Law heeft veel ervaring met het beoordelen van interne AML-beleidsstukken, maar ook met het optuigen van goede governance om de doorlopende werkzaamheden goed in te regelen.

Mocht u met ons van gedachten willen wisselen, neemt u dan gerust contact op met Nicolette Opdam.

"Ik word enthousiast van het vertalen van juridisch technische vraagstukken naar werkbare oplossingen."

Nicolette Opdam

nicolette.opdam@hvglaw.nl +31 88 407 04 28