IORP II – Wat kunt u als pensioenfonds verwachten?

Alert

De IORP II richtlijn1 is op 13 januari 2017 in werking getreden. EU-lidstaten hebben vanaf die datum twee jaar de tijd om de bepalingen uit de richtlijn te implementeren in nationale wetgeving.

Daartoe is op 13 april 2018 een wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze Law Alert zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor u uiteen. De bepalingen uit de richtlijn zullen voor een groot deel nog nader uitgewerkt worden in lagere regelgeving.

Lees verder >>