Herijking rol Verantwoordingsorgaan nodig

Alert

Per 1 januari 2019 hebben de meeste pensioenfondsen een Raad van Toezicht voor het intern toezicht en vanaf 13 januari 2019 moeten pensioenfondsen sleutelfuncties voor risicobeheer, actuarieel en interne audit hebben ingericht.

Dit betekent dat veel van de huidige bevoegdheden die het Verantwoordingsorgaan heeft ook bij een ander orgaan of functie van het pensioenfonds zijn belegd of reeds op andere wijze zijn gewaarborgd. Tegelijkertijd wordt door de steeds verdergaande geschiktheidsvereisten voor bestuursleden, leden van de Raad van Toezicht en de sleutelfunctionarissen de kloof tussen pensioenfonds en de deelnemer steeds groter.

Reden om de rol en taken van het Verantwoordingsorgaan te herijken, zodat het Verantwoordingsorgaan ingezet kan worden voor de dialoog met de deelnemers, zodat die begrijpen hoe hun pensioengeld wordt beheerd en welke keuzes worden gemaakt.

Lees hier de opinie van Nicolette Opdam en Bianca van Tilburg.