‘Jon­ge werk­ne­mer in dc-rege­ling stuk duur­der in nieuw stel­sel’

Nicolette Opdam en Bianca van Tilburg in Pensioen Pro - september 2020

Publicatie

De extra kos­ten bij invoe­ring van het nieu­we stel­sel voor werk­ge­vers met een ver­ze­ker­de rege­ling of een pen­si­oen bij een ppi kun­nen oplo­pen tot 15% van het jaar­sa­la­ris. De extra las­ten zijn bij jon­ge werk­ne­mers het hoogst.

Dat blijkt uit bere­ke­nin­gen van de Ernst & Young Actu­a­ris­sen in samen­spraak met HVG Law. ‘We wil­len werk­ge­vers waar­schu­wen voor die gevol­gen. Als ze dit wil­len voor­ko­men, moe­ten ze snel in actie komen’, aldus Nicolette Opdam, part­ner bij HVG Law.

Lees hier­on­der het vol­le­di­ge arti­kel.