Gevol­gen “vin­ger­oe­fe­ning” nieuw pre­mie­pla­fond Pen­si­oen­ak­koord

News

Onlangs heeft minis­ter Kool­mees van Soci­a­le Zaken in een inter­view aan­ge­ven dat een eer­ste inschat­ting voor de fis­ca­le maxi­mum pre­mie in het nieu­we pen­si­oen­stel­sel vol­gens het Pen­si­oen­ak­koord, uit­komt op 27% van de pen­si­oen­grond­slag. Daar­bij wordt uit­ge­gaan van een mid­del­loon­re­ge­ling met fis­caal opti­ma­le pen­si­oen­op­bouw.

Deze 27% komt voort uit, zoals genoemd, een “vin­ger­oe­fe­ning” en geeft daar­mee een eer­ste indruk voor het nieuw toe te pas­sen fis­ca­le pre­mie­maxi­mum bin­nen het nieu­we pen­si­oen­stel­sel. Bij de bere­ke­nin­gen is uit­ge­gaan van kos­ten­neu­tra­le over­gang van het hui­di­ge fis­ca­le stel­sel naar het nieu­we, gevormd na uit­wer­king van het Pen­si­oen­ak­koord.

 

Lees meer >>

"De vraag blijft: Wie gaat dat betalen?"

Nicolette Opdam

[email protected] +31 6 29 08 46 67