"Nieuwe wetgeving maakt het lastiger om afscheid te nemen van een disfunctionerende werknemer."

Huub van Osch

Associate Partner / Advocaat

Huub van Osch

Huub van Osch

Labor & Employment | ESG / Eindhoven

Achtergrond

Huub van Osch is een zeer ervaren arbeidsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke kwesties op het snijvlak van arbeids- en ondernemings recht. Hij is associate partner en leidt de expertise Labor & Employment in Eindhoven.

Expertise

Huub heeft aanzienlijke expertise op het gebied van herstructureringen, medezeggenschapsrecht, statutair bestuurders, executive rewards, flexibele arbeidsrelaties en privacy.

Aanvullende informatie

  • 23+ jaar arbeidsrechtadvocaat
  • Opleiding: Nederlands recht en Postacademische specialisatie Arbeidsrecht
  • Recommended Lawyer Legal 500
  • 13+ jaar docent postdoctoraal onderwijs leergang Arbeidsrecht VU Amsterdam
  • Veelvuldig gevraagd voor lezingen, workshops en seminars
  • Veelvoud aan publicaties in vakbladen en kranten, o.a. FD en NRC
  • Diverse lidmaatschappen, waaronder Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)


Contact information

[email protected] + 31 6 55 44 20 48