HVG Logo

Huub van Osch

Associate Partner / Advocaat

Praktijkgebied

Huub van Osch is een zeer ervaren arbeidsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke vraagstukken op het snijvlak van arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Hij geeft leiding aan de praktijkgroep Arbeidsrecht in Eindhoven.

Expertise/Credentials

Huub heeft specialistische kennis en ervaring op het gebied van o.a. herstructureringen, medezeggenschap, (collectieve) ontslagen, reorganisaties, CAO vraagstukken, onderhandelingen met vakbonden, outsourcing, privacy vraagstukken, aanpassing van arbeidsvoorwaarden, ontslag van statutaire bestuurders, HR strategie en arbeidsrechtelijke ondersteuning bij overnames en fusies.

Huub treedt vaak op als sparringpartner voor directies van grote en middelgrote ondernemingen, mede vanwege zijn vermogen om out of the box te kunnen denken en zijn praktische insteek.

Aanvullende informatieHuub is in 1996 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht in de richtingen Privaat- en Ondernemingsrecht. In 2001 heeft Huub de postacademische leergang PALA met succes afgerond. Huub is sindsdien lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Hij is sinds 2005 docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij voor de postdoc opleiding VU-Law academy het vak “de praktijk van het arbeidsrecht” doceert. Daarnaast geeft Huub regelmatig lezingen bij verschillende instituten en verzorgt met regelmaat cliënt seminars.

Huub geeft diverse arbeidsrechtelijke publicaties op zijn naam o.a. in Het Financieel Dagblad, De Telegraaf, NRC, Tijdschrift voor Arbeidsrecht en tijdschriften voor HR professionals. Als lid van de expert groep medezeggenschapsrecht van de VvA is Huub betrokken geweest bij enkele publicaties, te weten:

  • “De toekomst van de medezeggenschap, Aanbevelingen aan de wetgever”, gepubliceerd in 2009 onder redactie van Prof. mr. L.C.J. Sprengers en mr. dr. G.W. van der Voet.
  • “Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven”, gepubliceerd in april 2009 in ArA (Arbeidsrechtelijke Annotaties).