HVG Law geran­ked in Legal 500 EMEA 2024 Gui­de

News

 

Legal 500 publi­ceer­de de Legal 500 EMEA 2024 Gui­de op 27 maart. Na ons debuut vorig jaar, heeft HVG Law opnieuw erken­ning gekre­gen als een Top Tier Firm in het prak­tijk­ge­bied van Inter­na­ti­o­nal Busi­ness Reor­ga­ni­za­ti­on.

Ran­ked Top Tier Firm 

 • Inter­na­ti­o­nal Busi­ness Reor­ga­ni­sa­ti­ons

Ran­ked Prac­ti­ce Are­as 

Recom­men­ded / Key Lawy­ers 

 • Susan ten Haaf | Com­mer­ci­al Cor­po­ra­te and M&A
 • Sijmen de Lange | Com­mer­ci­al Cor­po­ra­te and M&A
 • Matthijs Driedonks | Com­mer­ci­al Cor­po­ra­te and M&A
 • Hendrik-Jan Bleijerveld | Com­mer­ci­al Cor­po­ra­te and M&A
 • Sandra van Loon | Com­mer­ci­al Cor­po­ra­te and M&A
 • Bart Wolters | Com­mer­ci­al Cor­po­ra­te and M&A
 • Chag­gai Kon | Com­mer­ci­al Cor­po­ra­te and M&A
 • Jan Padberg | Restruc­tu­ring and Insol­ven­cy
 • Johan Westerhof | Restruc­tu­ring and Insol­ven­cy
 • Robin De Wit | Restruc­tu­ring and Insol­ven­cy
 • Frank Zandee | Inter­na­ti­o­nal Busi­ness Reor­ga­ni­sa­ti­ons
 • Freek Lugtigheid | Inter­na­ti­o­nal Busi­ness Reor­ga­ni­sa­ti­ons
 • Arnout Rodewijk | Inter­na­ti­o­nal Busi­ness Reor­ga­ni­sa­ti­ons
 • Martijn Udo de Haes | Inter­na­ti­o­nal Busi­ness Reor­ga­ni­sa­ti­ons
 • Scarlett Snethlage | Inter­na­ti­o­nal Busi­ness Reor­ga­ni­sa­ti­ons
 • Huub Van Osch | Employ­ment
 • Laila Berrich | Employ­ment
 • Nicky Ten Bokum | Employ­ment
 • Misha lutje Beerenbroek | EU and Com­pe­ti­ti­on
 • Wou­ter Jans | EU and Com­pe­ti­ti­on

 

HVG Law heeft refe­ren­ties van onze cli­ën­ten ont­van­gen als gevolg van het onder­zoek, waar­van er enke­le Engels­ta­li­ge hier­on­der zijn ver­meld

‘Gre­at team with very effi­cient work prac­ti­ces and inti­ma­te know­led­ge of the mat­ter at hand. Always thin­king out­si­de the box.’

‘The team is very pro­fes­si­o­nal and is capa­ble of fin­ding effi­cient solu­ti­ons to eve­ry com­plex task. It is also good at wor­king to tight dead­lines when requi­red.’


Voor meer infor­ma­tie over de ran­kings van HVG Law in Legal 500 EMEA 2024, klik hier