Labor & Employment

Concrete en praktische oplossingen voor al uw arbeidsrechtelijke zaken

Focusgebieden Labor & Employment

Nationaal 

 • Beloning
 • Collectief arbeidsrecht
 • Ontslagrecht
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Medezeggenschap
 • Gezondheid & veiligheid
 • Wet Normering Topinkomens (WNT)
 • Procederen & geschilbeslechting

 

Internationaal 

 • Global mobility
 • Global equity
 • Global restructuring
 • Global compliance
 • Japanese Business Services

 

 • 15+ advocaten
 • Landelijke dekking met 3 vestigingen

Onze dienstverlening

"Veel ondernemingen onderschatten hoe ze er arbeidsrechtelijk voor staan."

Joost van Ladesteijn

joost.van.ladesteijn@hvglaw.nl +31 88 407 02 40