Labor & Employ­ment

Concrete en praktische oplossingen voor al uw arbeidsrechtelijke zaken

Focusgebieden Labor & Employment

De arbeidsmarkt is voortdurend aan verandering onderhevig. Bedrijven worden hierdoor steeds weer geconfronteerd met nieuwe vraagstukken, die veelal uitdagend of ingrijpend zijn of voor dat bedrijf voor unieke casuïstiek kunnen zorgen. Deze vraagstukken vragen dan ook vaak om maatwerk om de juiste vertaalslag te kunnen maken naar de praktijk.

Ons team beschikt over brede kennis en ervaring om maatwerk te kunnen leveren en onze klanten op basis van best practice de begeleiding te bieden die nodig is. Wij sparren met onze klanten en denken mee vanuit hun specifieke doelstellingen, waarbij we zoveel mogelijk naar pragmatische oplossingen zoeken. Een en ander zonder daarbij de eventuele risico’s uit het oog te verliezen.

 

Met brede ervaring van 12+ advocaten op zowel nationaal als internationaal niveau hebben we een sterk team dat in staat is zowel op nationale als internationale vraagstukken te adviseren.

Wij adviseren werkgevers, bestuurders, HR-specialisten, OR-leden en werknemers over alle aspecten van het arbeidsrecht, met een sterke focus op:

 

Nationaal

 • Individuele en collectieve ontslagen en arbeidsgeschillen
 • Flexibele arbeidsrelaties / schil
 • Herstructureringen, reorganisaties en outsourcing
 • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
 • Medezeggenschap
 • Cao-recht
 • Wet Normering Topinkomens (WNT)
 • Gezondheid & Veiligheid
 • Executive reward en werknemer participaties
 • Arbeid als onderdeel van M&A

Internationaal

 • Global mobility
 • Global equity
 • Global restructuring
 • Global compliance
 • Regio gerichte ondersteuning, zoals Japanese Business Services, German desk, etc…

 

Onze strategische alliantie met EY Tax stelt ons in staat vraagstukken integraal te benaderen; niet uitsluitend juridisch, maar ook financieel, organisatorisch en fiscaal. De samenwerking met EY maakt dat we ook eventuele aanverwante onderwerpen mee kunnen nemen die op deze thema’s betrekking hebben en eventueel onderdeel zijn van een onderliggend risk control frame-work. Daarnaast werken wij nauw samen met de andere praktijkgroepen binnen HVG Law. Dit resulteert onder andere in een brede ervaring en betrokkenheid van ons team bij fusies en overnames van zowel nationale als internationale bedrijven en het verrichten van arbeidsrechtelijke due diligence onderzoeke

Onze dienstverlening

"Onze multidisciplinaire aanpak leidt tot doordachte adviezen en pragmatische oplossingen."

Laila Berrich

[email protected]