Labor & Employment

Concrete en praktische oplossingen voor al uw arbeidsrechtelijke zaken

Onze dienstverlening

Japan Business Services

Het Japanse bedrijfsleven in Nederland neemt een prominente positie in

Health, Safety & Environment

Bescherm uw grootste troef

Dispute resolution & litigation

Procederen en het oplossen van geschillen

Workforce restructurings

Herstructurering: de continuïteit van de onderneming staat voorop

Standard Remuneration Act

Wet Normering Topinkomens (WNT), de zorg van menig (semi)publieke ...

Contingent workforce

Tijdelijke arbeidskrachten, het onmisbare personeel

Global Equity

Global equity: een aantrekkelijke vorm van belonen

Global Mobility

Global Mobility is steeds meer key

Dismissal law

Het ontslagrecht; balanceren tussen een strikt regime en de belangen van ...

Co-determination law

Medezeggenschap: een belangrijk instrument voor een goed-functionerende ...

"Veel ondernemingen onderschatten hoe ze er arbeidsrechtelijk voor staan."

Joost van Ladesteijn

joost.van.ladesteijn@hvglaw.nl +31 88 407 02 40