Japan Busi­ness Ser­vi­ces

Het Japanse bedrijfsleven in Nederland neemt een prominente positie in

Onze dienstverlening nader toegelicht

Kennis van Japanse taal en cultuur

Het Japanse bedrijfsleven in Nederland neemt een prominente positie in. De Nederlandse markt biedt ongekende mogelijkheden en valkuilen voor het Japanse bedrijfsleven. Om de mogelijkheden te benutten, hebben Japanse multinationals een partner nodig met kennis van de Japanse taal en cultuur.


JBS-team en wereldwijd netwerk
Ons team bestaat uit Japanse en Nederlandse professionals met diepgaande kennis van het Japanse bedrijfsleven. Met ervaring in het bedienen van meer dan 100 Japanse bedrijven wereldwijd begrijpen wij de behoeften en prioriteiten van Japanse multinationals. Dit komt onder meer tot uitdrukking in onze nauwe samenwerking met de Japanse Kamer van Koophandel in Nederland (the Japanese Chamber of Commerce and Industry in the Netherlands).

Onze strategische alliantie met EY Tax stelt ons in staat uw vraagstukken integraal te benaderen; niet uitsluitend juridisch, maar ook financieel en fiscaal. Onze tools en diensten vereenvoudigen uw (HR-)beleid en verminderen de tijd die aan compliance wordt besteed.

Expertise

Bij HVG Law adviseren wij Japanse multinationals op alle deelgebieden van het arbeidsrecht, zoals het individueel en collectief ontslagrecht, cao-recht, arbeidsongeschiktheid en ziekte, medezeggenschap, reorganisaties en (wijziging van) arbeidsvoorwaarden. Daarnaast ondersteunen wij Japanse multinationals met haar bijzondere expertise over global compliance, global equity, global mobility en global restructerings.

"De Nederlandse markt biedt ongekende mogelijkheden voor het Japanse bedrijfsleven."

Emilie Boot

[email protected] +31 6 29 08 48 56