Health, Safe­ty & Envi­ron­ment

Bescherm uw grootste troef

Onze dienstverlening nader toegelicht

Zorgplicht werkgever voor veiligheid en gezondheid werknemers

Human capital is de grootste troef van iedere organisatie. Het waarborgen van het welzijn, de gezondheid en veiligheid van uw werknemers is essentieel.

Bescherming van de gezondheid en veiligheid, hygiëne, ergonomie, psychosociale belasting – zoals stress, burn-out, pesten en geweld – zijn belangrijke aspecten van elk Healthy, Safety & Environment beleid. Werkgevers moeten zorgen voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Deze zorgplicht geldt ook tegenover uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers en zzp’ers, als die zich in een vergelijkbare positie als een werknemer bevinden.

Strenge eisen

Aan de invulling van die zorgplicht door de werkgever worden strenge eisen gesteld. Op dit vlak bestaat een ruim scala aan regelgeving. De werkgever moet het welzijn van de werknemers bevorderen door collectieve en individuele beschermingsmaatregelen te nemen, aan risicopreventie te doen, opleidingen en informatie aan te bieden en toezicht te houden. Dit houdt onder meer in dat de werkplek en gereedschappen veilig zijn, de werkgever deugdelijke instructies geeft en op de naleving daarvan toeziet.

De Inspectie SZW ziet toe op en handhaaft de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. Indien een overtreding wordt geconstateerd, kan de Inspectie SZW een boete, dwangsom of stillegging opleggen. Boetes kunnen hierbij eenvoudig oplopen tot tienduizenden euro’s.

Wij adviseren en procederen over uiteenlopende kwesties met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Onze diensten vereenvoudigen uw HSE-beleid en verminderen de tijd die aan compliance wordt besteed. Met onze ruime ervaring kunnen wij u daarnaast ondersteunen ten aanzien van onder meer een claim van een werknemer of een (voorgenomen) sanctie van de Inspectie SZW.