Work­for­ce restruc­tu­rings

Herstructurering: de continuïteit van de onderneming staat voorop

Onze dienstverlening nader toegelicht

Adequaat reageren

Nationale en internationale ondernemingen moeten continue adequaat reageren op veranderingen in hun omgeving. Zo kunnen economische, fiscale of technologische ontwikkelingen de continuïteit van een onderneming in gevaar brengen.

Afscheid nemen van personeel door een reorganisatie, outsourcing of verkoop van (een deel van) de onderneming is dan onvermijdelijk. Maar ook indien de continuïteit van de onderneming niet direct in gevaar is, kan afscheid nemen van personeel of het efficiënter inrichten van de onderneming noodzakelijk zijn voor behoud van de winstgevendheid van de onderneming.

Een onderneming kan bij een herstructurering niet om de diverse stakeholders heen: de vakbonden, de ondernemingsraad, het UWV, de SER en de werknemers. Een goede strategie, kostenanalyse en goed projectmanagement zijn essentieel voor een soepel lopende herstructurering.

Strategie afstemmen

Het is belangrijk om de strategie ook af te stemmen op de situatie na de herstructurering. Vragen waarop geanticipeerd dient te worden zijn: welke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing, hoe zit het met samenloop van cao’s, is harmonisatie van arbeidsvoorwaarden gewenst en mogelijk, is er sprake van overgang van onderneming en zo ja, wat zijn de consequenties hiervan, zijn de overgebleven werknemers nog gemotiveerd, zijn er nog geschillen te verwachten met de vakbonden of werknemers?

Door onze strategische alliantie met EY Tax hebben wij de expertise in huis om nationale en internationale ondernemingen te assisteren bij de strategiebepaling, het projectmanagement, de kostenanalyse, de communicatie met de stakeholders en de uitvoering van de herstructurering.

"Herstructureringen zijn soms onvermijdelijk."

Nicole Kennis

[email protected] +31 6 21 25 27 08