Standard Remu­ne­ra­ti­on Act

Wet Normering Topinkomens (WNT), de zorg van menig (semi)publieke topfunctionaris

Onze dienstverlening nader toegelicht

Enorme impact

Door de WNT worden de bezoldiging en ontslagvergoeding van topfunctionarissen bij instellingen in de (semi)publieke sector genormeerd en moeten de betaalde bedragen openbaar gemaakt worden. Een kleine fout bij de naleving van de WNT leidt snel tot grote gevolgen.

De WNT heeft een enorme impact op onder andere topfunctionarissen in de zorgsector, bij woningcorporaties, in het onderwijs en in de publieke sector. Naast dat de WNT grenzen stelt aan de contractsvrijheid van partijen, moeten bedragen die volgens de wet teveel zijn betaald worden terugbetaald en worden partijen die een fout maken ook ‘publiekelijk aan de schandpaal genageld’. Een gedegen kennis van de WNT is in de (semi)publieke sector dan ook onmisbaar. De WNT is een samensmelting van arbeidsrechtelijke regels en een fiscale invulling die bestuursrechtelijk wordt gehandhaafd. Deze unieke combinatie en de elkaar snel opvolgende wijzigingen zorgen voor onnodige complexiteit.

Diepgaande kennis

Bij HVG Law adviseren wij veelvuldig accountants bij hun controle van de verplichte WNT verantwoording in de jaarrekening van (semi)publieke instellingen. Maar, wij adviseren ook veelvuldig instellingen en topfunctionarissen over de toepassing van de WNT. Hierdoor verkeren wij in de unieke positie dat zij niet alleen verregaande inhoudelijke kennis heeft werkgevers en werknemers posities bij toepassing van de WNT, maar ook verregaande kennis heeft vanuit de positie van een controlerende functionaris. Door de strategische alliantie met EY Belastingadviseurs LLP, kunnen wij bovendien zeer diepgaande kennis bieden op zowel de civiele als fiscale impact van de WNT.

"Niemand weet wat de WNT volgend jaar brengt, maar wel dat wij de oplossing bieden."

Nicky ten Bokum

[email protected] +31 6 21 25 20 63