Corporate M&A

Juridische deskundigheid en industry focus

Het kopen en verkopen van ondernemingen of bedrijfsonderdelen, private equity en het aangaan van joint-ventures, maar ook herfinancieringen en corporate litigation, zijn van alle tijden

Het Corporate M&A team bestaat uit advocaten en notarissen die adviseren over tal van ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Dat kan gaan over:

  • Het oprichten van bedrijven
  • Nationale of grensoverschrijdende M&A-transacties
  • Het aangaan van joint ventures en de daaraan gekoppelde financieringsvormen
  • Private equity
  • Kwesties op het gebied van corporate governance
  • Het opzetten van aandelen- en optieplannen en maangement participaties

Daarnaast ondersteunen wij cliënten bij het juridisch risicomanagement. Uiteraard behartigen wij ook uw belangen in juridische procedures en arbitrages.

Onze dienstverlening

Business succession

Professionele begeleiding bij bedrijfsopvolging

Corporate litigation

Voorkómen is beter dan vóórkomen. Toch is dat laatste soms ...

Management participations

Een management buy in of een management buy out: in beide gevallen ...

Private equity

Of een onderneming zich nog in de opstartfase bevindt, of is uitgegroeid ...

Joint ventures

De groei van ondernemingen wordt vaak mede gevoed door succesvolle ...

Due dilligence

Bij een overname of participatie is een juridisch boekenonderzoek (due ...

Transactions

Wij adviseren en ondersteunen kopers en verkopers in alle fasen van ...

Corporate law

Als u de juridische structuur van uw organisatie wilt vastleggen of als ...

"Niet de juridische analyse, maar de best mogelijke oplossing is de bepalende factor voor elke deal."

Sijmen de Lange

sijmen.de.lange@hvglaw.nl +31 88 407 02 28