Cor­po­ra­te M&A

Juridische deskundigheid en industry focus

Het kopen en verkopen van ondernemingen of bedrijfsonderdelen, private equity en het aangaan van joint-ventures, maar ook herfinancieringen en dispute resolution & prevention, zijn van alle tijden

Het Corporate M&A team bestaat uit advocaten en notarissen die adviseren over tal van ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Dat kan gaan over:

  • Het oprichten van bedrijven
  • Nationale of grensoverschrijdende M&A-transacties
  • Het aangaan van joint ventures en de daaraan gekoppelde financieringsvormen
  • Private equity
  • Kwesties op het gebied van corporate governance
  • Het opzetten van aandelen- en optieplannen en management participaties

Daarnaast ondersteunen wij cliënten bij het juridisch risicomanagement. Uiteraard behartigen wij ook uw belangen in juridische procedures en arbitrages.

Onze dienstverlening

"Niet de juridische analyse, maar de best mogelijke oplossing is de bepalende factor voor elke deal."

Sij­men de Lan­ge

sijmen.de.lange@hvglaw.nl +31 6 29 08 37 50