Joint ven­tu­res

De groei van ondernemingen wordt vaak mede gevoed door succesvolle samenwerking met andere ondernemingen

Onze dienstverlening nader toegelicht

Afspraken

Een samenwerking tussen ondernemingen kan in verschillende vormen en gradaties voorkomen. Van een contractuele samenwerking op incidentele basis tot aan de deelneming in een joint venture vennootschap.

Heldere en evenwichtige afspraken
Omdat partijen die willen samenwerken dit vaak voor een langere periode doen, zijn heldere en evenwichtige afspraken van essentieel belang. Het betreft niet alleen (commerciële en corporate governance) afspraken over de samenwerking zelf, maar ook afspraken voor het geval partijen op een gegeven moment niet langer willen samenwerken.

Al deze afspraken bevorderen het wederzijdse vertrouwen en waarborgen een optimaal resultaat van de samenwerking of deelneming. Een joint venture of een deelneming kan bovendien in veel gevallen een goede voorloper zijn van de overname van een onderneming en worden gebruikt als periode om een business case te testen of ter overbrugging van het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Kennis van tal van branches en sectoren

Ons team heeft ruime ervaring in het opzetten van verschillende soorten joint ventures en staat u graag bij in alle relevante kwesties, zoals het kiezen van een passende juridische structuur, het vastleggen van de afspraken tussen partijen en bij de uiteindelijke koop of overdracht. Door onze diepgaande kennis van tal van branches en sectoren zijn wij bovendien in staat verder te kijken dan alleen naar juridisch-technische aspecten.

"Samen werken aan het succes van een joint venture."

Sijmen de Lange

[email protected] +31 6 29 08 37 50