Com­pe­ti­ti­on & Regu­la­ted mar­kets

Geen enkele onderneming ontkomt aan marktregulering, of die nu generiek is of sectorspecifiek

Concurrentie voor uw onderneming laten werken

Iedere onderneming is onderworpen aan één of meer vormen van marktregulering. Gedacht kan worden aan enerzijds Europese en Nederlandse mededingingsregels, regelgeving inzake staatssteun en aanbestedingen, en anderzijds sectorspecifieke regulering. Zo zijn, bijvoorbeeld, de levensmiddelensector, de medische hulpmiddelen- en farmaceutische sector en de energiesector onderhevig aan een woud van regelgeving, vaak afkomstig uit Brussel.

Onze dienstverlening

"Mededingingsrecht is complex. Ik ben pas tevreden, als een cliënt mijn advies als vanzelfsprekend heeft mogen ervaren"

Misha lutje Beerenbroek

[email protected] +31 6 29 08 38 82