Competition & Regulated markets

Geen enkele onderneming ontkomt aan marktregulering, of die nu generiek is of sectorspecifiek

Concurrentie voor uw onderneming laten werken

Iedere onderneming is onderworpen aan één of meer vormen van marktregulering. Gedacht kan worden aan enerzijds Europese en Nederlandse mededingingsregels, regelgeving inzake staatssteun en aanbestedingen, en anderzijds sectorspecifieke regulering. Zo zijn, bijvoorbeeld, de levensmiddelensector, de medische hulpmiddelen- en farmaceutische sector en de energiesector onderhevig aan een woud van regelgeving, vaak afkomstig uit Brussel.

Onze dienstverlening

Food Law

Veiligheid boven alles?

Public procurement

Welke flexibiliteit biedt het aanbestedingsrecht nog?

Competition

Concurrentie voor uw onderneming laten werken

Energy sector regulations

Uw gids door sectorspecifieke regelgeving

Life sciences

Een gezonde kijk op compliance

State Aid

Waar recht en Europese politiek samenkomen

"Mededingingsrecht is complex. Ik ben pas tevreden, als een cliënt mijn advies als vanzelfsprekend heeft mogen ervaren"

Misha lutje Beerenbroek

misha.lutje.beerenbroek@hvglaw.nl +31 88 407 21 24