Sta­te Aid

Waar recht en Europese politiek samenkomen

Onze dienstverlening nader toegelicht

Regels en procedures voor het geven van staatssteun

In de Europese Unie gelden strenge regels en procedures voor het geven van staatssteun. De regels en procedures verbieden overheden om ondernemingen een niet marktconform selectief voordeel toe te kennen. Zulke steun moet (vaak) vooraf ter goedkeuring aangemeld worden bij de Europese Commissie. Gebeurt dit niet, dan kan dit voor ondernemingen verstrekkende gevolgen hebben, niet in de laatste plaats het moeten terugbetalen van de steun. Staatssteun kan in allerlei vormen voorkomen, zoals subsidies, garanties, opties, grondtransacties, geldleningen en fiscale regelingen. Staatssteun kan enkel op voorhand worden vermeden en kan niet achteraf worden geremedieerd. Ondernemingen dragen een eigen verantwoordelijkheid bij de beoordeling of de ontvangen steun correct is toegekend. Het is dus zaak voor ondernemingen en overheden om het verlenen van steun kritisch te beoordelen.

Daarnaast dienen overheden ook rekening te houden met de Wet Markt en Overheid, welke ook onderdeel van de Mededingingswet. Deze wet is bestemd om te voorkomen dat overheidsbedrijven aan concurrentievervalsing doen. De wet bevat een aantal gedragsregels waaraan overheden zich moeten houden bij hun activiteiten op de markt.

Expertise

Bij HVG Law adviseren wij ondernemingen en overheden over de toepasselijkheid van de staatssteunregels en de toelaatbaarheid van staatssteun, en begeleidt staatssteunmeldingen bij de Europese Commissie. Daarnaast worden wij geconsulteerd over de aanbestedingsrechtelijke en staatssteunrechtelijke aspecten van diverse publiek-private samenwerkingsconstructies. Bij HVG Law adviseren wij eveneens bij het opstellen van staatssteun-proof contracten.

“De invloed van de politiek werd lange tijd onderschat.”

Misha lutje Beerenbroek

misha.lutje.beerenbroek@hvglaw.nl +31 6 29 08 38 82