HVG Law LLP opnieuw erkend in ran­kings Chambers Europe 2019

News

In de recen­te ran­kings van Chambers Europe 2019 is opnieuw erken­ning voor onze dienst­ver­le­ning en de exper­ti­se van onze pro­fes­si­o­nals.

Op basis van een uit­ge­breid onaf­han­ke­lijk en objec­tief onder­zoek van de juri­di­sche markt wor­den, mede op basis van inter­views met cli­ën­ten, jaar­lijks de ran­kings vast­ge­steld. In de ran­kings wordt er onder­scheid gemaakt tus­sen Law Firms, depart­ments en indi­vi­du­e­le pro­fes­si­o­nals, op alle vak­ge­bie­den.

 

Rankings HVG Law LLP in Chambers Europe Guide 2019

Ranked Departments:

  • Energy & Natural Resources: Regulatory (RP)

Ranked Lawyers:

  • Misha lut­je Beerenbroek (Band 4)
    Competition/European Law
  • Sander Simonetti (Recognised Practitioner)
    Energy & Natural Resources: Regulatory

 

Quote Misha lut­je Beerenbroek

“Misha lut­je Beerenbroek of HVG Law is acti­ve in domestic mer­gers, car­tel inves­ti­ga­ti­ons and ver­ti­cal agree­ments, with a strong focus on the con­su­mer goods and hea­vy indu­stry sec­tors. He is admi­red for his sty­le, with one sour­ce noting: “He gives straight ans­wers and has a prac­ti­cal appro­ach which is com­mer­ci­al­ly sen­si­ti­ve. He is hands-on and easy to work with.”

 

Aanvullende infor­ma­tie

Voor meer infor­ma­tie over de ver­schil­len­de ran­kings, zie: www.chambersandpartners.com.