"Mededingingsrecht is complex. Ik ben pas tevreden, als een cliënt mijn advies als vanzelfsprekend heeft mogen ervaren."

Misha Lutje Beerenbroek

Associate Partner / Advocaat

Misha Lutje Beerenbroek

Misha Lutje Beerenbroek

Competition & Regulated markets / Amsterdam

Achtergrond

Misha is gespecialiseerd in Europees recht en Mededingingsrecht in brede zin en is met name actief op de volgende gebieden:

  • Kartelonderzoeken
  • Fusiecontrole
  • Misbruik van machtspositie
  • Commerciële contracten
  • Compliance


Contact information

misha.lutje.beerenbroek@hvglaw.nl +31 6 29 08 38 82