Ener­gy sec­tor regu­la­ti­ons

Uw gids door sectorspecifieke regelgeving

Onze dienstverlening nader toegelicht

Concurreren in zwaar gereguleerde sector

De energiesector is streng gereguleerd. De Autoriteit voor Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op naleving en handhaaft specifieke energieregelgeving, zoals de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Warmtewet en de regels zoals die zijn neergelegd in een variëteit aan Europese regelgeving en lagere wetgeving. Daartoe beschikt de ACM over een breed scala aan bevoegdheden voor de handhaving van naleving van energieregelgeving.

 

 

Energierecht

In het licht van de energietransitie worden bedrijven steeds meer geconfronteerd met vragen op het gebied van energierecht, waarvoor specifieke kennis en knowhow is vereist. Onze deskundigen op het gebied van het energierecht beschikken over de nodige kennis en ervaring om u in deze zaken bij te staan en om u door het doolhof aan regelgeving in de energiesector te leiden. Het energieteam van HVG Law behandelt alle wet- en regelgevingskwesties die van belang zijn voor de sector. Wij beschikken over uitgebreide ervaring op dit gebied, zowel in bestuursrechtelijke als civielrechtelijke procedures. Wij adviseren grote energiebedrijven, maar ook startups, projectontwikkelaars, dienstverleners, overheden, investeerders, banken, handelaren en (publiek- en privaatrechtelijke) netwerkbeheerders.

Wij kunnen u bijstaan, adviseren en vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures bij de ACM of bij andere (toezichthoudende) organen.

“Mijn achtergrond bij ACM stelt mij in staat cliënten nog beter te adviseren.”