Food Law

Veiligheid boven alles?

Onze dienstverlening nader toegelicht

De voedingsmiddelenketen is complex en divers

De levensmiddelenketen is complex en divers en het onderliggende recht al evenzo. Productveiligheid en kwaliteitszorg hebben de laatste jaren de overhand in al hetgeen uit Brussel komt. Risico-management en ketenwaarborging zijn begrippen, die iedere speler in de levensmiddelenindustrie op zijn netvlies heeft staan. En alle borgingssystemen en goede bedoelingen van de keten ten spijt, er kan altijd iets misgaan. Adequate opvolging is dan belangrijk en een goede verstandhouding met de toezichthouders evenzo. Etikettering is voorts een bron van controverse; concurrenten kijken kritisch naar elkaar en menig dispuut wordt ten overstaan van de civiele rechter (of middels de Reclame Code Commissie) uitgevochten. Toezichthouders als de NVWA spelen een belangrijke rol in de handhaving van het levensmiddelenrecht en hebben veelvuldig contact met hun broeders en zusters in de rest van de EU.

 

Expertise

Bij HVG Law staan wij ondernemingen bij die actief zijn lagen van de levensmiddelenketen; van telers tot verdelers, en van producenten tot retailers – wij adviseren en treden op in rechte op het gebied van:

  • Algemene Levensmiddelenverordening
  • Etikketeringsvraagstukken
  • Voorbehouden- en oorsprongsbenamingen
  • Bijstand in handhavings- en sanctieprocedures
  • Productenaansprakelijkheid en product-recalls
  • Tracking and tracing
  • Voedings- en gezondheidsclaims
  • Voedselveiligheid
  • GMO-verordening

 

“De invloed vanuit Brussel blijft groeien en in de handhaving op nationaal niveau ontstaat het verschil."

Misha lutje Beerenbroek

misha.lutje.beerenbroek@hvglaw.nl +31 6 29 08 38 82