Com­pe­ti­ti­on

Concurrentie voor uw onderneming laten werken

Onze dienstverlening nader toegelicht

Perfect gepositioneerd voor grensoverschrijdende zaken

Het mededingingsrecht verbiedt concurrentieverstorende praktijken, of het nu gaat om mededingingsbeperkende afspraken in een overeenkomst, onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen zelfstandige ondernemingen of om eenzijdige gedragingen (misbruik) van een onderneming met een economische machtspositie. De Autoriteit voor Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving en handhaving van de (Europese en nationale) mededingingsregels. Beide autoriteiten beschikken over vergaande onderzoeksmiddelen en -bevoegdheden en kunnen hoge boetes opleggen in geval van overtreding van het mededingingsrecht. Naast publiekrechtelijke handhaving kunnen ondernemingen ook worden geconfronteerd met civielrechtelijke schadeclaims (meestal volgend op vaststelling van een overtreding door een nationale mededingingsautoriteit of de Europese Commissie).

Dankzij ons wereldwijde EY Law netwerk hebben wij toegang tot mededingingsrechtsspecialisten in elk deel van de wereld, omdat we in alle relevante rechtsgebieden vestigingen hebben.

Onze expertise

Bij HVG Law adviseren en staan wij ondernemingen bij in alle denkbare mededingingsrechtelijke vraagstukken, geschillen en onderzoeken op het gebied van:

  • Meldingen van fusies, overnames en joint ventures
  • Kartels
  • Misbruik van machtspositie
  • Clementie aanvragen
  • Invallen en onderzoeken
  • Informatie uitwisseling en samenwerking tussen concurrenten
  • Distributie, franchise en agentuur
  • Civiele schadevergoedingsacties
  • Compliance programma’s

 

“Begrijpen hoe een markt werkt is waar het uiteindelijk om draait"

Misha lutje Beerenbroek

misha.lutje.beerenbroek@hvglaw.nl +31 6 29 08 38 82