Public pro­cure­ment

Welke flexibiliteit biedt het aanbestedingsrecht nog?

Onze dienstverlening nader toegelicht

Gelijke kansen voor iedere inschrijver

Overheidsopdrachten van enige omvang moeten in beginsel Europees worden aanbesteed. Transparantie in het aanbestedingsproces en het creëren van gelijke kansen voor alle inschrijvers is dan waar het om draait. Overheden moeten echter veelal ook bij opdrachten van geringere omvang rekening houden met het aanbestedingsrecht als gevolg van inmiddels aardig ingeburgerde Aanbestedingswet, maar ook in verband met de (Europese) beginselen van het aanbestedingsrecht. Private partijen kunnen evenzo met deze beginsel te maken krijgen, als ze overgaan tot een (private) aanbesteding. In de periode van voorbereiding van de aanbesteding tot de contractssluiting doemen vele vragen op, aan zowel de vraag-, als de aanbodkant van het process. Een correcte beantwoording van die vragen is noodzakelijk om discussie en geschillen omtrent een contractsgunning, en vertraging in uitvoering van een project te voorkomen.

 

 

Onze expertise

Bij HVG Law staan wij zowel aanbestedende overheidsinstellingen en ondernemingen bij, als inschrijvende private marktpartijen en kent beide kanten van het aanbestedingsspectrum door en door.

Wij adviseren en procederen op het gebied van:

  • Aanbestedingsplicht werken, levering en diensten
  • inhoud aanbestedingsdocumentatie
  • intrekken of wijzigen aanbesteding
  • samenloop met staatssteun, mededinging en ruimtelijke ordening
  • sectorspecifieke aanbestedingen (vervoer, energie)
  • civiele stakingsprocedures
  • klachtprocedures

 

 

”Het samenspel met andere disciplines als staatssteun, ruimtelijke ordening en mededinging maakt mijn werk nog interessanter”