Administrative & Environmental Law

In het woud van regelgeving stippelen wij de route voor u uit

Onze dienstverlening nader toegelicht

xx

Onze Real Estate specialisten  hebben veel kennis en ervaring op de toepassing van de regels die betrekking hebben op de ordening van de omgeving, zoals ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, bouwregelgeving, milieuregelgeving en planschade.

Wij begeleiden gebieds- en projectontwikkeling, transformaties, infrastructurele projecten, energieprojecten en andere ruimtelijke ontwikkelingen. In projecten wordt vaak in multidisciplinaire teams samengewerkt met specialisten van EY Tax.