Insolvency & Restructuring

Experts in Insolvency law, security rights en corporate recovery

Insolvency & Restructuring

Omzetten kunnen dalen, banken kunnen strenger worden in het verstrekken van financieringen en debiteuren kunnen later of helemaal niet betalen. Ondernemers, banken, crediteuren en andere stakeholders dienen op deze veranderende omstandigheden snel en adequaat te reageren. Wij kunnen hierbij, al dan niet in samenwerking met de financiële specialisten van EY Tax, deskundig en snel assisteren.

 

Het herstructureringsteam van HVG Law adviseert ondernemingen, hun aandeelhouders, bestuurders, banken, investeerders, debiteuren en crediteuren. Onze advocaten worden ook regelmatig aangesteld als bewindvoerder in surséances en als curator in  faillissementen.

 

Dergelijke herstructureringen raken vaak een breed scala aan juridische, financiële, fiscale en operationele issues in een internationale context en vereisen een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen. We zijn gewend om snel en efficiënt met dergelijke (internationale) herstructureringen om te gaan.

Onze dienstverlening

Directors liability

Advisering inzake aansprakelijkheidsstelling van bestuurders en ...

Restructurings

Een tijdige herstructurering kan een mogelijk faillissement voorkomen

Security rights

Het vestigen en het uitwinnen van zekerheidsrechten

Formal insolvency appointments

Curator of bewindvoerder in faillissementen en surseances

"We zijn gewend om snel en efficiënt met dergelijke (internationale) herstructureringen om te gaan"

Johan Westerhof

johan.westerhof@hvglaw.nl +31 88 407 01 25