Insol­ven­cy & Restruc­tu­ring

Experts in faillissementsrecht, zekerheden en (WHOA) herstructureringen

Insolvency & Restructuring

Omzetten kunnen dalen, banken kunnen strenger worden in het verstrekken van financieringen en debiteuren kunnen later of helemaal niet betalen. Ondernemers, banken, crediteuren en andere stakeholders dienen op deze veranderende omstandigheden snel en adequaat te reageren. Wij kunnen hierbij, al dan niet in samenwerking met de financiële specialisten van EY Tax, deskundig en snel assisteren.

Ons team adviseert ondernemingen, hun aandeelhouders, bestuurders, banken, investeerders, debiteuren en crediteuren. Onze advocaten worden ook regelmatig aangesteld als bewindvoerder in surséances en als curator in  faillissementen.

Dergelijke (WHOA) herstructureringen raken vaak een breed scala aan juridische, financiële, fiscale en operationele issues in een internationale context en vereisen een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen. Wij zijn gewend om snel en efficiënt met dergelijke (internationale) herstructureringen om te gaan.

Onze dienstverlening

"We zijn gewend om snel en efficiënt met dergelijke (internationale) herstructureringen om te gaan"

Johan Wes­ter­hof

johan.westerhof@hvglaw.nl +31 6 21 25 20 60