Secu­ri­ty rights

Het vestigen en het uitwinnen van zekerheidsrechten

Onze dienstverlening nader toegelicht

Advisering inzake het vestigen en het uitwinnen van zekerheidsrechten

Bij het verstrekken van financieringen worden vaak zekerheden bedongen, zoals pand- en hypotheekrechten, maar ook borgtochten en garanties. De vestiging van zekerheidsrechten is veelal maatwerk. Wij kunnen adviseren omtrent het vestigen van zekerheden zowel in het geval u een financiering verstrekt als in het geval door een bank of financier aan u een financiering wordt verstrekt.

Bij een (dreigende) uitwinning van zekerheidsrechten kunnen wij u eveneens adviseren welke mogelijkheden er zijn en wat de gevolgen voor u zullen zijn.

"Wij beoordelen de impact en risico's van verschillende opties en stellen samen met u een gedetailleerd insolventieplan op."

Robin de Wit

robin.de.wit@hvglaw.nl +31 6 21 25 26 26