Secu­ri­ty rights

Het vestigen en het uitwinnen van zekerheidsrechten

Onze dienstverlening nader toegelicht

Advisering inzake het vestigen van zekerheidsrechten

Bij het verstrekken van financieringen worden vaak zekerheden bedongen, zoals pand- en hypotheekrechten, maar ook borgtochten en garanties. De vestiging van zekerheidsrechten is veelal maatwerk. Wij kunnen adviseren omtrent het vestigen van zekerheden zowel in het geval u een financiering verstrekt als in het geval door een bank of financier aan u een financiering wordt verstrekt.

 

Advisering inzake het uitwinnen van zekerheidsrechten

Bij een (dreigende) uitwinning van zekerheidsrechten kunnen wij u eveneens adviseren welke mogelijkheden er zijn en wat de gevolgen voor u zullen zijn.

"Wij beoordelen de impact en risico's van verschillende opties en stellen samen met u een gedetailleerd insolventieplan op."

Robin de Wit

[email protected]