Restructurings

Een tijdige herstructurering kan een mogelijk faillissement voorkomen

Onze dienstverlening nader toegelicht

Hoe kunt u het tij keren?

Faillissementen kunnen soms worden voorkomen door een tijdige herstructurering. Een afhandeling buiten de rechtbank, schuldsanering, herfinanciering, de verkoop van (een deel van) het bedrijf, pre-packs, kunnen allemaal opties zijn om een ommekeer tot stand te brengen.

Als alternatief kunnen bedrijven ook worden gesloten en geliquideerd via een formele liquidatieprocedure zonder dat er sprake is van een faillissement.

Dergelijke herstructureringen raken vaak een breed scala aan juridische, financiële, fiscale en operationele issues in een internationale context en vereisen een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen. We zijn gewend om snel en efficiënt met dergelijke (internationale) herstructureringen om te gaan.

"We zijn gewend om snel en efficiënt met dergelijke (internationale) herstructureringen om te gaan."

Johan Westerhof

johan.westerhof@hvglaw.nl +31 88 407 01 25