(WHOA) Restruc­tu­rings

Een tijdige herstructurering kan een mogelijk faillissement voorkomen

Onze dienstverlening nader toegelicht

Hoe kunt u het tij keren?

Faillissementen kunnen soms worden voorkomen door een tijdige herstructurering. Een WHOA procedure, alternatieve afspraken met schuldeisers, herfinanciering, de verkoop van (een deel van) het bedrijf, pre-packs, kunnen allemaal opties zijn om om een ommekeer tot stand te brengen. Wij zijn beschikbaar om als herstructureringsdeskundige in een WHOA procedure op te treden.

 

Nauwe samenwerking

Als alternatief kunnen bedrijven ook worden gesloten en geliquideerd worden via een formele liquidatieprocedure of via een WHOA liquidatie akkoord zonder dat er sprake is van een faillissement.

Dergelijke herstructureringen raken vaak een breed scala aan juridische, financiële, fiscale en operationele issues in een internationale context en vereisen een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen. We zijn gewend om snel en efficiënt met dergelijke (internationale) herstructureringen om te gaan.

"We zijn gewend om snel en efficiënt met dergelijke (internationale) herstructureringen om te gaan."

Johan Westerhof

[email protected] +31 6 27 10 04 44