Direc­tors lia­bi­li­ty

Advisering inzake aansprakelijkheidsstelling van bestuurders en commissarissen

Onze dienstverlening nader toegelicht

Hoe kunt u aansprakelijkheidsrisico's voorkomen?

Bestuurders, commissarissen en zelfs aandeelhouders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor wanbeheer, illegale dividenduitkeringen of frauduleuze voorkeur. Ook moet worden voorkomen dat transacties worden vernietigd op basis van frauduleuze voorkeur.

Onze kennis en ervaring als curator van insolventie maakt dat we over deze zaken kunnen adviseren om aansprakelijkheidsrisico’s te voorkomen. Als er een aansprakelijkheidsvordering ontstaat, kunnen we uw belangen verdedigen, in of buiten gerechtelijke procedures.

"We behartigen en verdedigen uw belangen, in of buiten gerechtelijke procedures."

Jan Pad­berg

jan.padberg@hvglaw.nl +31 6 29 08 33 39