"Onze multidisciplinaire aanpak leidt tot doordachte adviezen en pragmatische oplossingen."

Johan Westerhof

Advocaat

Johan Westerhof

Johan Westerhof

Insolvency & Restructuring | Utrecht

Achtergrond

Johan is sinds 1991 als advocaat werkzaam bij (een rechtsvoorganger van) HVG Law LLP, waar hij sedert 1999 partner is. Vanaf 2009 tot 2019 maakte Johan deel uit van het Bestuur van HVG Law waarvan sinds januari 2010 als Managing Partner. Daarnaast was hij in die periode lid van het Management Team Tax/Law van Ernst & Young Nederland.

Hij is actief op het gebied van het ondernemingsrecht in brede zin en rekent tot zijn specialisaties:

  • Begeleiden van herstructureringen
  • Begeleiden van bedrijven en ondernemers in (financiële) moeilijkheden
  • Adviseren m.b.t. en uitwinnen van zekerheden
  • Begeleiden van (her)financieringen
  • Insolventierecht, surseances van betaling, faillissementen
  • Adviseren omtrent en voeren van procedures m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid, Paulianeus handelen, aandeelhoudersgeschillen, crediteurengeschillen
  • Begeleiden van zgn. doorstarts

Expertise

Johan wordt door verschillende rechtbanken benoemd als bewindvoerder in surseances van betaling en als curator in faillissementen.

Hij is betrokken (geweest) bij de afwikkeling van een groot aantal faillissementen en surseances waaronder die van beursgenoteerde ondernemingen. Hij staat cliënten bij die behoefte hebben aan advies op het gebied van herstructureringen, bestuurdersaansprakelijkheid en corporate governance.

Johan adviseert en begeleidt bestuurders en commissarissen, aandeelhouders en handelscrediteuren, in het geval zij worden geconfronteerd met tegenwind en een mogelijke schending van hun belangen. Zonodig en gewenst worden gerechtelijke procedures op deze gebieden gevoerd.

Aanvullende informatie

Testimonials cliënten – Legal 500 2021:

Johan Westerhof is very experienced and practical in his approach.”

“Johan Westerhof is very capable of leading a team and is fun to work with.”

Bekijk hier de toelichting en testimonials van  Johan Westerhof in de Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2021.

Johan (1965) is in 1990 afgestudeerd aan de rechtenfaculteit van de Rijksuniversteit Groningen (Privaatrecht en Ondernemingsrecht) Hij heeft in 1989 aan de Katholieke Universteit Leuven International en European Law gestudeerd. Hij heeft in 1995 de opleiding Grotius Insolventierecht met succes afgerond. Voorts is hij Alumnus van de Harvard Business School waar hij in 2008 met succes het AMP175 heeft gevolgd.

Hij is lid van de specialistenvereniging voor insolventierechtadvocaten INSOLAD en van Insol International.

 Contact information

[email protected] +31 6 27 10 04 44