COVID-19: Upda­te actu­a­li­tei­ten NOW

News

Op 30 sep­tem­ber 2020 heeft de minis­ter opnieuw enke­le wij­zi­gin­gen voor de NOW 1.0 en 2.0 door­ge­voerd en een nade­re toe­lich­ting ver­schaft ten aan­zien van NOW 3.0.

In onder­staan­de Law Alert leest u meer over de intro­duc­tie van een 5% sub­si­die­boe­te bij het niet bel­len met het UWV, ver­dui­de­lij­king bonus en divi­dend­ver­bod NOW 1.0 en 2.0.