Tij­de­lij­ke Nood­maat­re­gel Over­brug­ging Werk­ge­le­gen­heid (NOW)

6 mei 2021 start vijfde aanvraagperiode

News

Op 6 mei 2021 start de vijf­de aan­vraag­pe­ri­o­de van de Tij­de­lij­ke Nood­maat­re­gel Over­brug­ging Werk­ge­le­gen­heid (NOW). De sub­si­die kan tot en met 30 juni 2021 wor­den aan­ge­vraagd. De aan­vraag­pe­ri­o­de duurt nor­maal gespro­ken cir­ca vier weken maar is door de over­heid ver­lengd om werk­ge­vers meer tijd te geven om de aan­vraag in te die­nen.

Daar­naast is de Tege­moet­ko­ming Vas­te Las­ten (TVL) Q1 2021 nu ook open­ge­steld voor gro­te onder­ne­min­gen met meer dan 250 werk­ne­mers. De TVL sub­si­die kan nog wor­den aan­ge­vraagd tot en met 18 mei 2021 17:00 uur. Voor gro­te onder­ne­min­gen is de aan­vraag­pe­ri­o­de anders: zij kun­nen aan­vra­gen van­af 10 mei tot en met 10 juni 2021 17:00 uur.

Meer infor­ma­tie over de NOW en de TVL leest u in onze onder­staan­de blog.