Q&A webi­nar Upda­te NOW | 29 juni 2020

News

Op 29 juni 2020 orga­ni­seer­de HVG Law een webi­nar over ener­zijds de laat­ste stand van zaken van de NOW en ander­zijds enke­le prak­tijk­voor­beel­den.

Tij­dens dit webi­nar zijn zeer uit­een­lo­pen­de vra­gen gesteld. Graag delen we de ant­woor­den op de (gebun­del­de) vra­gen in deze onder­staan­de Q&A.