"Het bepalen van de juiste medezeggenschapsstructuur is niet altijd eenvoudig, maar wel van groot belang."

Jeannet van Vleuten

Advocaat

Jeannet van Vleuten

Jeannet van Vleuten

Labor & Employment / Rotterdam

Achtergrond

Jeannet is sinds 2015 werkzaam bij HVG Law en houdt zich bezig met het adviseren en procederen op het gebied van het arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht.

Expertise

 • Individueel en collectief ontslagrecht
 • Medezeggenschapsrecht
 • Reorganisaties
 • Cao-recht
 • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • Flexibele arbeidsrelaties

Aanvullende informatie

Jeannet heeft in 2015 de master Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Tijdens haar bachelor Rechtsgeleerdheid heeft Jeannet een semester aan de Universitat de València in Spanje gestudeerd.

Jeannet maakt onderdeel uit van het bestuur van de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA) en bekleedt de functie van Secretaris. Daarnaast heeft zij de VJAA Lokaal in het arrondissement Rotterdam opgericht, waarbij een groep jonge arbeidsrechtadvocaten tweemaandelijks de ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht bespreken.

Specialistenverenigingen

 • Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA)
 • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
 • Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA)

Publicaties

 • Flexibele arbeidsrelaties, Jaarboek 2019 Arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap een multidisciplinaire benadering
 • Annotatie bij Hoge Raad 17 november 2017, JIN 2018/44 (opvolgend werkgeverschap)
 • Annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 10 mei 2016, JIN 2016/185 (gedeeltelijke vernietiging relatiebeding)


Contact information

jeannet.van.vleuten@hvglaw.nl +31 6 55 44 26 70