HVG Logo

Jeannet van Vleuten

Advocaat

Praktijkgebied

Jeannet van Vleuten is sinds 2015 werkzaam binnen de praktijkgroep Arbeidsrecht en houdt zich bezig met het adviseren en procederen op het gebied van het arbeidsrecht en het medezeggenschapsrecht. Tot haar aandachtsgebieden behoren:

 • Individueel en collectief ontslagrecht
 • Arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • Medezeggenschap
 • Reorganisaties
 • Overgang van onderneming
 • CAO-recht
 • (Wijziging van) arbeidsvoorwaarden
 • Flexibele arbeidsrelaties

Aanvullende informatie

Jeannet heeft in 2015 de master Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Tijdens haar bachelor Rechtsgeleerdheid heeft Jeannet een semester aan de Universitat de València in Spanje gestudeerd.

Nevenfunctie

Jeannet maakt onderdeel uit van het bestuur van de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA) en bekleedt de functie van Secretaris.

Specialistenverenigingen

Naast haar lidmaatschap bij de VJAA, is Jeannet tevens lid van de volgende specialistenverenigingen:

 • de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA); en
 • de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA).

Publicaties

 • Annotatie bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 10 mei 2016, JIN 2016/185 (gedeeltelijke vernietiging relatiebeding).
 • Annotatie bij Hoge Raad 17 november 2017, JIN 2018/44 (opvolgend werkgeverschap).